> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Lệnh cấm đối với WeChat của Chính phủ Mỹ bị thẩm phán bác bỏ
 Mới nhất:2020-09-22 18:16:04   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 20/9, Hãng tin Roi-tơ đưa tin, với sự nỗ lực của các cơ quan gồm “Hội đồng Liên hợp WeChat” Mỹ, cùng ngày, một thẩm phán địa phương bang Ca-li-pho-ni-a đã ký lệnh cấm lâm thời, khẩn cấp dỡ bỏ hạn chế đối với WeChat đưa ra ngày 18/9 của Bộ Thương mại Mỹ, bác bỏ quyết định của công ty Apple và Google loại WeChat khỏi các ứng dụng.

Thẩm phán địa phương Ca-li-pho-ni-a Lô-rem Bi-lơ cho biết, về chỉ trích của Chính quyền Trăm “WeChat đe dọa đến an ninh quốc gia Mỹ”, cách nói này “không cụ thể”, cũng không giải thích rõ lệnh cấm đối với WeChat sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia Mỹ như thế nào.