> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Tổ chức Hội thảo về “Chống khủng bố, loại bỏ cực đoan hoá và bảo đảm nhân quyền” – kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế chống khủng bố
 Mới nhất:2020-09-25 18:19:02   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI
Mới đây đã diễn ra Hội thảo quốc tế trực tuyến về “chống khủng bố, loại bỏ cực đoan hoá và bảo đảm nhân quyền”, các chuyên gia tham dự Hội thảo kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hợp tác, cùng tham gia chống khủng bố và loại bỏ cực đoan hoá.Đại sứ Phái đoàn Ca-mơ-run thường trực tại Giơ-ne-vơ Xa-lô-môn (Salomon) cho biết, chủ nghĩa cực đoan và khủng bố là kẻ thù chung của các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, bởi vậy, bảo đảm nhân quyền hết sức quan trọng, các nước thành viên Liên Hợp Quốc cần tăng cường hợp tác, cùng nhau ứng phó mối đe dọa từ chủ nghĩa cực đoan và khủng bố.