“ไก่เหลืองอำเภอหนิงตู” มณฑลเจียงซี ผงาดเป็น "นกฟีนิกซ์สีทอง" พาชาวบ้านก้าวสู่สังคมมีกินมีใช้
 การเผยแพร่:2020-09-27 16:43:51   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

ไก่เหลืองอำเภอหนิงตู มณฑลเจียงซี เป็นสินค้าเกษตรที่มีเอกลักษณ์ประจำถิ่นระดับชาติของจีน เนื่องด้วยความพิเศษของมันที่มีปาก เท้าและขนสีเหลือง จึงถูกเรียกขานว่า “ไก่เหลือง 3 ที่” ปัจจุบัน อำเภอหนิงตู มณฑลเจียงซีมีประชากรกว่า 800,000 คน ซึ่งชาวบ้านกว่า 20,000 คนได้ยึดอาชีพเลี้ยงไก่เหลือง ปริมาณการขายมีถึงปีละ 90 ล้านตัว คิดเป็นมูลค่า 2,700 ล้านหยวน ในสายตาของชาวบ้าน “ไก่เหลืองสามที่” จึงเปรียบได้กับ "นกฟีนิกซ์สีทอง" ที่พาชาวบ้านสู่สังคมมีกินมีใช้

ทั้งนี้ อำเภอหนิงตูมีทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ จึงใช้ระบบการเลี้ยงไก่เชิงนิเวศเป็นสีเขียว ซึ่งเหมาะสมกับการเติบโตของไก่เหลืองอย่างมาก นายเฉิน เสี่ยวเป่า วัย 45 ปี ประกอบอาชีพเลี้ยง “ไก่เหลืองสามที่” ในอำเภอหนิงตู มา 27 ปีแล้ว โดยช่วงเริ่มต้นมีไก่เลี้ยงออกสู่ตลาดจำนวน 6 ล้านตัวต่อปี ปัจจุบันเพิ่มเป็นปีละกว่า 350,000 ตัวแล้ว ซึ่งฟาร์มไก่ของนายเฉิน เสี่ยวเป่ามีมูลค่าการซื้อขายต่อปีมากกว่า 10 ล้านหยวน นอกจากนี้ ฟาร์มไก่ขนาดเล็กอื่นๆ ในท้องถิ่นก็มีความมั่นคงจากการเลี้ยงไก่เหลืองเช่นกัน แต่พร้อมไปกับการขยายขนาดการเลี้ยงไก่เหลือง การขนส่งได้กลายเป็นขั้นตอนที่จำกัดการพัฒนาเติบโตของอุตสาหกรรม เนื่องเพราะเวลาขนส่งไก่เหลืองควรอยู่ภายใน 6-8 ชั่วโมง หากนานกว่านี้ก็จะทำให้ไก่ตายจากความเครียด

ดังนั้น เพื่อขยายตลาด นายเฉิน เสี่ยวเป่าจึงเกิดความคิดที่จะทำโรงงานแปรรูป และภายใต้ความช่วยเหลือประสานงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เขาได้ทำสัญญาความร่วมมือกับวิสาหกิจแปรรูปอาหารของมณฑลเจียงซู โดยพึ่งพาอุปกรณ์และเทคโนโลยีการแปรรูปสัตว์ปีกของวิสาหกิจ ได้ผลิตสินค้าไก่เหลืองหนิงตูแช่เย็นและแช่แข็ง ช่วยขยายตลาดค้าไก่เหลืองหนิงตูอย่างมาก

ห่วงโซ่อุตสาหกรรมไก่เหลืองหนิงตูได้รับการขยายพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นายเหยียน เทียนเซิง ชาวบ้านตำบลลั่วโข่ว อำเภอหนิงตู ได้เปิดโรงงานแปรรูปไก่เหลืองหนิงตูเป็น “ไก่ห่อใบบัว” อาหารขึ้นชื่อของมณฑลเจียงซู และไก่ย่าง ซึ่งสร้างรายได้กว่า 60,000 หยวนต่อเดือน (yim/kt/zdan)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ