องค์การอนามัยโลกเน้นว่า ต้องเสริมการเข้าถึง “ตัวช่วยต้านโควิด-19” ของทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง
 การเผยแพร่:2020-09-27 16:47:03   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

วันที่ 25 กันยายน องค์การอนามัยโลกจัดการประชุมแถลงข่าวเกี่ยวกับสภาพการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่สำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา  นายทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกและผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกได้วิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดในขณะนี้ โดยเรียกร้องและเสนอให้ใช้มาตรการที่รับมืออย่างต่อเนื่อง

นายทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุสกล่าวว่า ในวาระที่ฤดูไข้หวัดใหญ่ระบาดทางซีกโลกเหนือกำลังใกล้เข้ามา จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่ถูกวินิจฉัยและตัวเลขผู้เสียชีวิตของบางประเทศต่างเพิ่มขึ้น ผู้ป่วยโควิด-19 ประมาณร้อยละ 70 ทั่วโลกอยู่ใน 10 ประเทศ เขาเรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ให้ความสำคัญกับ 4 เรื่องพื้นฐานในการรับมือกับสภาพการแพร่ระบาด ดังนี้ ประการแรก ป้องกันการจัดกิจกรรมที่จะทวีความรุนแรงของสภาพการแพร่ระบาด ประการที่ 2 ปกป้องกลุ่มคนที่เปราะบาง ประการที่ 3 ให้เขตชุมนุมมีสิทธิ์ใช้เครื่องมือ เพื่อป้องกันรักษาตัวเองและคนอื่นๆ และประการที่ 4 คงการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานที่สำคัญไว้ ซึ่งก็คือ ค้นพบ กักบริเวณ ตรวจสอบและรักษาพยาบาล ที่รวมถึงการติดตามผู้ใกล้ชิดและแยกกักบริเวณด้วย ซึ่งเป็นหนทางจัดการที่ถูกต้อง

นอกจากนี้ เขายังชี้ว่า วัคซีน เครื่องมือตรวจวินิจฉัยและการรักษาพยาบาลเป็นสิ่งสำคัญที่จะยุติการแพร่ระบาดของโควิด-19 และเร่งรัดการฟื้นฟูเศรษฐกิจทั่วโลก ต้องให้ทุกคนในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มคนที่อ่อนแอได้รับการคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การเข้าถึงตัวช่วยเหล่านี้ จะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการต้านการแพร่ระบาดของโควิด-19 สามารถเร่งรัดการช่วยชีวิตผู้คนอย่างเที่ยงธรรมและกว้างขวาง (yim/kt/zdan)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ