> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Chính phủ Trung Quốc hủy bỏ hoặc phân quyền 10 danh mục cấp phép hành chính liên quan mở rộng mở cửa đối ngoại
 Mới nhất:2020-09-30 19:47:56   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:cri

Ngày 29/9, Phóng viên từ cuộc họp thông báo chính sách Quốc vụ viện của Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc được biết, theo bố trí của Chính phủ Trung Quốc, dự định hủy bỏ hoặc phân quyền 10 danh mục cấp phép hành chính xoay quanh việc mở rộng mở cửa đối ngoại.

Vụ trưởng Vụ vốn nước ngoài, Bộ Thương mại Trung Quốc Tông Trường Thanh cho biết, các danh mục chủ yếu liên quan đơn giản hóa thủ tục tiếp cận thị trường, thuận tiện hóa nghiệp vụ xuất nhập khẩu, dành đãi ngộ quốc dân nhiều hơn cho người nước ngoài v.v.

Bài văn liên quan

Hot Phát biểu bình luận