จีนเปิดนิทรรศการผลงานดิจิทัลครั้งที่ 3
 การเผยแพร่:2020-10-13 11:29:35   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

วันที่ 11 ตุลาคม  งานนิทรรศการผลงานการสร้างสรรค์ด้านดิจิทัลครั้งที่ 3 ของจีน เริ่มต้นขึ้นที่เมืองฝูโจว  เมืองเอกของมณฑลฝูเจี้ยนโดยมีผู้ชมเป็นจำนวนมาก

\

งานนิทรรศการในครั้งนี้มีพื้นที่จัดแสดง 5.6 หมื่นตารางเมตร  มีหน่วยงานและธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยจำนวนกว่า 260 แห่งเข้าร่วมในงาน มีประเด็นหลัก 7 ประเด็น ซึ่งรวมถึงการปัองกันและควบคุมโรคด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  ความเป็นดิจิทัลของมณฑลฝูเจี้ยน  มณฑลเจ้าภาพ  รัฐบาลดิจิทัล  เศรษฐกิจดิจิทัล  สังคมดิจิทัล  และประเด็นต่าง ๆ ที่เอกลักษณ์  

โดยจัดแสดงผลงานที่เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งรวมถึงาการประมวลผลแบบ cloud computing  การสื่อสารโทรคมนาคมดาวเทียม  บล็อกเชน  ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต  ตลอดจนผลงานดิจิทัลด้านการเกษตรกรรม  อุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมภาคบริการ  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแบบดิจิทัล  เป็นเครือข่าย  อัจฉริยะ (Bo/Zhou)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น