จีนยิงดาวเทียม“เกาเฟิน 13”ประสบความสำเร็จ
 การเผยแพร่:2020-10-13 11:32:18   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

เวลา 00.57 น. ของวันที่ 12 ต.ค. 2020 ที่ศูนย์ยิงส่งดาวเทียมซีชาง จีนได้ส่งดาวเทียม “เกาเฟิน 13 “ เข้าสู่วงโคจรด้วยจรวดขนส่ง “ฉางเจิง 3 B ประสบความสำเร็จ

ดาวเทียม “เกาเฟิน 13” เป็นดาวเทียมสัมผัสจากระยะไกลทางออพติคอลวงโคจรสูง ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การสำรวจดินแดน การประเมินผลการผลิตทางการเกษตร การอนุรักษ์สภาวะแวดล้อม  การเตือนภัยและพยากรณ์ทางอุตุนิยมวิทยา การป้องกันและบรรเทาภัยเป็นต้น นอกจากนั้นจะให้การบริการด้านสารสนเทศกับการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติอีกด้วย

\

การยิงดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 349 ของจรวดขนส่งรุ่นฉางเจิง (Zhou/Dan/Bo)


ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น