บริษัทต่างชาติเพิ่มการลงทุนในเซินเจิ้น
 การเผยแพร่:2020-10-13 11:34:37   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

การพัฒนาเติบโตของเมืองเซินเจิ้นเป็นหน้าต่างที่มองเห็นกระบวนการปฏิรูปและเปิดประเทศของจีน และคาดการณ์ทิศทางการพัฒนาในอนาคตของจีน

ตอนแรกที่จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น ทุกอย่างเริ่มต้นจากศูนย์เช่น การประมูลที่ดินครั้งแรก เขตอุตสาหกรรมส่งออกแห่งแรก ธนาคารพาณิชย์หุ้นส่วนแห่งแรก ตลอดจนร้านอาหารแมคโดนัลด์แห่งแรกของจีนแผ่นดินใหญ่ เป็นต้น

การสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อให้ประสบการณ์ด้านการปฏิรูปและเปิดประเทศสามารถเผยแพร่ไปทั่วประเทศจีน หลังจากประสบการณ์ของเมืองเซินเจิ้นได้ถูกเผยแพร่ในจีนแล้ว เมืองเซินเจิ้นก็ไม่มีนโยบายพิเศษอื่นๆ  จึงทำให้เมืองเซินเจิ้นตัดสินใจปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนา โดยพยายามหาศักยภาพด้านนวัตกรรม เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น จนถึงปัจจุบันได้พัฒนากลายเป็น Silicon Valley ของจีน กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ เช่น หัวเหวย Tencent ปี่ย่าตี๋หรือ BYD และต้าเจียง เป็นต้น ล้วนมีสำนักงานใหญ่ในเมืองนี้ บริษัทยูนิคอร์นกว่า 10 แห่งเกิดขึ้นที่นี่ บริษัทนิวไฮเทคที่จดทะเบียนในเมืองนี้เพิ่มมากขึ้นจากกว่า 100 แห่ง ในปี 2000 กลายเป็นมากกว่า 30,000 แห่งในปัจจุบัน เมื่อปีที่แล้ว มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมการผลิตแบบใหม่ครองสัดส่วน 37.7% ของยอดการผลิตเมืองเซินเจิ้น ในด้านอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการนั้น อุตสาหกรรมการผลิตแบบใหม่และการบริการครองสัดส่วนเกินกว่า 70%

บริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ 500 บริษัทนั้น มีประมาณ 300 ราย ที่มีการลงทุนในเมืองเซินเจิ้น หอการค้าประเทศต่างๆ อาทิ หอการค้าอุตสาหกรรมและพาณิชย์เยอรมนีและสมาคมการค้าอังกฤษ-จีน เป็นต้น ได้มีการจัดตั้งสำนักงานตัวแทนในเมืองเซินเจิ้น เดือนมกราคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมา เมืองเซินเจิ้นมีการลงทุนจากต่างประเทศ 4,900 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เติบโตขึ้น 12.8% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่แล้ว (Bo/Lin/Zhou)


ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น