จีนออกแผนสนับสนุนเซินเจิ้น ผลักดันการปฏิรูปและเปิดประเทศมากยิ่งขึ้น
 การเผยแพร่:2020-10-13 11:37:36   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

เมื่อเร็วๆ นี้ จีนประกาศ “แผนทดลองการปฏิรูปเขตสาธิตการสร้างสรรค์สังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีนในนครเซินเจิ้น”  ซึ่งแผนดังกล่าวได้เพิ่มอำนาจและขั้นตอนสำคัญของการปฏิรูปประเทศมากยิ่งขึ้น สนับสนุนให้เซินเจิ้นผลักดันการปฏิรูปและเปิดประเทศโดยมีจุดเริ่มต้นที่สูงยิ่งขึ้น ยกระดับและกำหนดเป้าหมายเพิ่มขึ้น รวมถึงสนับสนุนวิสาหกิจของเซินเจิ้นเพื่อไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ กำหนดรายชื่อมาตรการพิเศษสำหรับการอนุมัติเข้าตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น ตลอดจนดำเนินการทดลองใช้เงินหยวนดิจิตอลในนครเซินเจิ้นเป็นต้น

แผนฯ กำหนดว่าจะขยายการเปิดประเทศทางการเงินและการขนส่งทางเรือให้มากยิ่งขึ้น สนับสนุนวิสาหกิจของเซินเจิ้นที่ระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ เปิดทดลองการลงทุนข้ามแดนรวมถึงสกุลเงินหยวนและเงินตราต่างประเทศ สนับสนุนองค์กรการเงินที่เป็นทุนต่างชาติที่มีคุณสมบัติพร้อมก่อตั้งบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทบริหารเงินทุนตามกฎหมายของจีน องค์กรทุนต่างชาติที่มีคุณสมบัติพร้อมสามารถยื่นขอใบอนุญาติประกอบการทำธุรกิจ และสามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมายจีน จะพยายามแก้ไขปรับปรุงระบบจดทะเบียนเรือขนส่งต่างประเทศให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น มอบอำนาจอนุมัติเติมน้ำมันโดยยกเว้นภาษีของเรือที่เดินทางไปต่างประเทศของประเทศอื่นๆ ในนครเซินเจิ้น เปิดตลาดอุดหนุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปลอดภาษี

ในแผนฯ ระบุว่าต้องพัฒนาสภาวะแวดล้อมในตลาดให้มีความยุติธรรมและเปิดกว้าง กำหนดรายชื่อมาตรการพิเศษสำหรับการอนุมัติเข้าสู่ตลาดในด้านต่างๆ เช่นพลังงาน โทรคมนาคม กิจการสาธารณะ การคมนาคมขนส่ง การศึกษาเป็นต้น ลดข้อจำกัดการอนุมัติการลงทุนจากต่างชาติในด้านเทคโนโลยี สนับสนุนแก้ไขปรับปรุงระบบการแข่งขันอย่างยุติธรรมให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น (Zhou/Dan/Bo)


ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น