> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Trung Quốc một lần nữa được bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc
 Mới nhất:2020-10-15 18:33:41   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Tân Hoa xã: Ngày 13/10, tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 75, Trung Quốc một lần nữa được bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, nhiệm kỳ từ năm 2021 đến 2023. Trung Quốc bày tỏ chân thành cảm ơn sự ủng hộ của đông đảo các nước thành viên, và chúc mừng nồng nhiệt các thành viên khác được bầu.

Trung Quốc trước sau như một coi trọng cao thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền, con đường phát triển nhân quyền đặc sắc Trung Quốc thu được thành công to lớn. Trung Quốc từng 4 lần được bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc mỗi năm bầu lại khoảng 1/3 thành viên Hội đồng nhân quyền với nhiệm kỳ 3 năm, nhiều nhất có thể tái cử một khóa.