ฟาร์มเลี้ยงสัตว์เขตกว่างซีในฤดูใบไม้ร่วงสวยดั่งภาพ
 การเผยแพร่:2020-10-16 17:07:02   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

ช่วงเดือนตุลาคมของจีน ใบไม้จะเปลี่ยนเป็นสีทองอร่ามตา ฟาร์มเลี้ยงสัตว์หนานซาน ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอปกครองตนเองหลากหลายชนเผ่าหลงเซิ่ง เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซี มีความสวยดั่งม้วนภาพหลากสีสัน ทั้งวิวกังหัน พงหญ้า ตะวันขึ้น และทะเลเมฆ ที่ชื่นชมได้ไม่จบ

\

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์หนานซานตั้งอยู่บนความสูงราว 1,600 เมตรจากระดับน้ำทะเล ทรัพยากรพลังลมอุดมสมบูรณ์ มีสถานีไฟฟ้าพลังลมใหญ่เล็ก 11 แห่ง นำมาซึ่งประโยชน์ 2 ประการแก่ท้องถิ่น คือ การส่งเสริมกิจการท่องเที่ยวและพลังงานใหม่จากไฟฟ้าพลังลม (YIM/LING/SUN)

\


ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น