นายกฯ จีนส่งสารแสดงความยินดียังการประชุมก่อตั้งองค์การป้องกันและแก้ไขการปะทะกันทางธุรกิจระหว่างประเทศ
 การเผยแพร่:2020-10-16 17:19:18   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 15 ต.ค. นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ส่งสารแสดงความยินดีไปยังการประชุมก่อตั้งองค์การป้องกันและแก้ไขการปะทะกันทางธุรกิจระหว่างประเทศ

นายหลี่ เค่อเฉียง กล่าวว่า กฎระเบียบและกฎหมายเป็น “เกราะคุ้มครอง” ในการรับมือความไม่แน่นอนและความเสี่ยงทางการค้าของผู้ค้าและนักลงทุน ทั้งยังเป็น “ตราชั่งเพื่อความยุติธรรม” ในการแก้ไขการปะทะกันทางพาณิชย์ด้วย หลายปีมานี้ รัฐบาลจีนส่งเสริมตลาดที่ยึดหลักนิติธรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อรักษาการแข่งขันที่เป็นธรรมด้วยการกำกับดูแลที่เป็นธรรม จีนจะดำเนินการปฏิรูปอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นพร้อมขยายการเปิดกว้าง ปฏิบัติต่อ วิสาหกิจทุนจีนและทุนต่างชาติอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นสำหรับผู้เล่นในตลาดสำหรับปัจจัยทุกด้าน ทั้งการลงทุน การเริ่มต้นธุรกิจ รวมไปถึงการประดิษฐ์คิดค้น

ทั้งนี้ องค์การป้องกันและแก้ไขการปะทะกันทางธุรกิจระหว่างประเทศริเริ่มก่อตั้งขึ้นและประกอบด้วยองค์กรพาณิชย์และกฎหมายจากกว่า 40 ประเทศและภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้บริการแบบบูรณาการในการป้องกันและแก้ไขการปะทะกัน(Zhou/Dan/Tim)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น