> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường gửi thư mừng tới Hội nghị thành lập Tổ chức phòng ngừa và giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế
 Mới nhất:2020-10-16 18:38:26   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 15/10 đã gửi thư mừng tới Hội nghị thành lập Tổ chức phòng ngừa và giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế được thành lập tại Bắc Kinh.

Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục sâu sắc cải cách, mở rộng mở cửa, đối xử bình đẳng với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, cung cấp môi trường tốt hơn cho các loại chủ thể thị trường đầu tư lập nghiệp, sáng tạo khởi nghiệp, mong các bên sử dụng tốt mặt bằng Tổ chức phòng ngừa và giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế, cùng bàn thảo, cùng xây dựng, cùng chia sẻ, chung tay nỗ lực, bảo vệ bình đẳng quyền lợi hợp pháp của người đương sự, thúc đẩy tự do hóa, tiện lợi hóa thương mại và đầu tư.

Tổ chức phòng ngừa và giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế do các cơ quan thương mại, dịch vụ pháp luật của hơn 40 nước và khu vực, khởi xướng thành lập.

Hot Phát biểu bình luận