> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Tỷ lệ thất nghiệp ở Trung Quốc tháng 9 giảm xuống còn 5,4%
 Mới nhất:2020-10-19 18:56:01   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Hãng tin Trung Quốc: Ngày 19/10, Người phát ngôn, Vụ trưởng Vụ Thống kê tổng hợp kinh tế quốc dân Cục Thống kê Nhà nước Trung Quốc Lưu Ái Hoa cho biết, ba quý đầu năm nay, các thành thị Trung Quốc tạo thêm 8 triệu 980 nghìn việc làm, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu cả năm. Tỷ lệ thất nghiệp có xu hướng giảm trong ổn định, tỷ lệ thất nghiệp tháng 9 là 5,4%, đã từ mức cao 6,2% hồi đầu năm tiếp tục giảm xuống.Sinh viên tốt nghiệp và lao động nông dân là hai nhóm người trọng điểm đứng trước sức ép việc làm khá lớn.

Vụ trưởng Lưu Ái Hoa cho biết vẫn đòi hỏi tiếp tục áp dụng các biện pháp, tăng thêm cường độ thực hiện chính sách, tiếp tục làm dịu áp lực việc làm của các nhóm người trọng điểm.

Hot Phát biểu bình luận