> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Trung Quốc trao huân chương “Kỷ niệm 70 năm Quân tình nguyện nhân dân Trung Quốc viện trợ Triều Tiên chống Mỹ”
 Mới nhất:2020-10-22 18:30:56   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Năm nay là kỷ niệm 70 năm Quân tình nuyện nhân dân Trung Quốc viện trợ Triều Tiên chống Mỹ, Trung ương Đảng, Quốc vụ viện, Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã trao huân chương “Kỷ niệm 70 năm Quân tình nuyện nhân dân Trung Quốc viện trợ Triều Tiên chống Mỹ” cho các lão chiến sĩ, lão đồng chí còn sống từng tham gia Quân tình nguyện nhân dân Trung Quốc viện trợ Triều Tiên chống Mỹ.

Ngụ ý của huân chương kỷ niệm là cuộc chiến tranh viện trợ Triều Tiên chống Mỹ là cuộc chiến tranh chính nghĩa bảo vệ hoà bình, chống xâm lược, tinh thần viện trợ Triều Tiên chống Mỹ vĩnh viễn là tài sản quý báu của nhân dân Trung Quốc, đã thể hiện quyết tâm và lòng tin kiên định của Trung Quốc không sợ kẻ thù lớn mạnh, bảo vệ hoà bình thế giới, xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại.