ปักกิ่งจัดการประชุมเต็มคณะครั้งที่ 5 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 19
 การเผยแพร่:2020-10-26 16:40:05   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 26 ตุลาคม ที่กรุงปักกิ่ง มีการจัดประชุมเต็มคณะครั้งที่ 5 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 19

นายสี จิ้นผิง เลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนในนามกรมการเมือง คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนรายงานกิจการงานต่อที่ประชุมฯ และชี้แจงเรื่อง “ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเกี่ยวกับการร่างแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 และเป้าหมายวิสัยทัศน์ระยะไกล 2035 (ฉบับอภิปราย)” ต่อที่ประชุมฯ (BO/LING/CAI)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น