จีนส่งกลุ่มดาวเทียมรีโมตเซนซิงรุ่นใหม่ด้วยความสำเร็จ
 การเผยแพร่:2020-10-27 17:53:52   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

เวลา 23.19 น. วันที่ 26 ตุลาคม จีนส่งกลุ่มดาวเทียมสัมผัสระยะไกลหรือรีโมตเซนซิง รุ่นใหม่ขึ้นสู่วงโคจรในห้วงอวกาศจากศูนย์ส่งดาวเทียมซีชางด้วยความสำเร็จ

ปฏิบัติการส่งดาวเทียมครั้งนี้ใช้จรวจขนส่งลองมาร์ช-2C กลุ่มดาวเทียมดังกล่าวเป็น “กลุ่มดาวเทียม 07” ในตระกูล “เหยากั่น-30” ที่สำคัญ ใช้ในการสำรวจสิ่งแวดล้อมด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าและการทดลองทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

\

ปฏิบัติการครั้งนี้ยังได้ส่งดาวเทียม 06 ซึ่งเป็นดาวเทียมดวงที่ 6 ในตระกูลกลุ่มดาว “เทียนฉี่” ด้วย ซึ่งจะทำหน้าที่ส่งข้อมูล DCS แก่ผู้ใช้ในภาคพื้นดิน (TIM/LING/CAI)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น