ต้อนรับสู่ยุคซุปเปอร์มาร์เกตไร้คนขาย
 การเผยแพร่:2020-10-29 16:05:40   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

\

พร้อมไปกับการรับส่งข้อมูลมีความรวดเร็วขึ้น  และการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ก็รุดหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง  ทำให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในด้านต่างๆ ที่แพร่หลายกว้างขวาง  

\

หลายปีมานี้ ฟังก์ชั่นสแกนรหัสคิวอาร์และจำแนกใบหน้าได้รับการพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  และได้แทรกซึมเข้าไปในการบริการดั้งเดิมอีกด้วย  ยกตัวอย่าง การเปิดซุปเปอร์มาร์เกตไร้คนขาย  ที่ทำให้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ก้าวสู่ชีวิตประจำวันของผู้คนได้อย่างแท้จริง (YIM/Zhou/Zhangdan)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น