จีนปรับเข้าสู่ช่วงพัฒนาด้วยคุณภาพสูงแล้ว จะบรรลุความทันสมัยขั้นพื้นฐานในปี 2035
 การเผยแพร่:2020-10-30 17:18:13   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 29 ตุลาคม การประชุมเต็มคณะครั้งที่ 5 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 19 ปิดฉากลงที่กรุงปักกิ่ง ที่ประชุมเสนอว่า จีนได้ปรับตัวเข้าสู่ช่วงพัฒนาด้วยคุณภาพสูงแล้ว จำต้องรักษาความมั่นคงทางยุทธศาสตร์ ทำหน้าที่ของตนให้ดี

โดยที่ประชุมได้เสนอเป้าหมายระยะยาวเพื่อการบรรลุความทันสมัยแบบสังคมนิยมในขั้นพื้นฐานในปี 2035 ได้แก่ ต้องให้พลังทางเศรษฐกิจแห่งชาติ พลังทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลังโดยรวมของประเทศต่างมีการเติบโตขนาดใหญ่ มวลรวมทางเศรษฐกิจและรายได้ของประชาชนในเมืองและชนบทมีการก้าวหน้าใหญ่ พัฒนาเป็นประเทศนวัตกรรมชั้นนำ สร้างระบบเศรษฐกิจที่มีความทันสมัยให้แล้วเสร็จ สร้างระบบและความสามารถการบริหารประเทศให้มีความทันสมัยในขั้นพื้นฐาน ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาค คุ้มครองสิทธิการพัฒนาอย่างเต็มที่ด้วยความเสมอภาค สร้างประเทศให้มีความเข้มแข็งในด้านวัฒนธรรม การศึกษา บุคลากร การกีฬาและมีสุขภาพดี การปล่อยคาร์บอนลดลง สร้างภาวะนิเวศดีขึ้น บรรลุเป้าหมายการสร้างประเทศจีนที่สวยงาม สร้างรูปแบบใหม่ในการเปิดประเทศสู่ภายนอก มีความได้เปรียบมากขึ้นในการดำเนินความร่วมมือและเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างประเทศ จีดีพีเฉลี่ยต่อหัวมากถึงประเทศพัฒนาแล้วระดับปานกลาง (Yim/Ping/Cai)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น