จีนจะเน้นการพัฒนาคุณภาพสูงและสถานการณ์ใหม่ใน 5 ปีข้างหน้า
 การเผยแพร่:2020-10-30 17:19:25   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 29 ตุลาคม การประชุมเต็มคณะครั้งที่ 5 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 19 ปิดฉากลงที่กรุงปักกิ่ง ที่ประชุมได้มีข้อเสนอต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปีฉบับที่ 14 โดยเน้นถึงการพัฒนาด้วยคุณภาพสูงเป็นประเด็นหลัก และถือการปฏิรูปและนวัตกรรมเป็นแรงขับเคลื่อนเบื้องต้น ต้องเร่งการสร้างสถานการณ์การพัฒนาใหม่ที่ถือการหมุนเวียนภายในประเทศเป็นหลักและส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีส่วนเกื้อกูลกัน ผลักดันระบบบริหารประเทศและความสามารถในการบริหารจัดการให้มีความทันสมัย นับเป็นการเปิดฉากด้วยดีสำหรับการสร้างประเทศให้มีความทันสมัยแบบสังคมนิยม

ที่ประชุมได้เสนอเป้าหมายสำคัญแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14 ว่าต้องพัฒนาเศรษฐกิจให้ดำเนินไปด้วยดีอย่างยั่งยืน ด้วยการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพให้สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ต้องประสบผลคืบหน้าสำคัญในการสร้างระบบเศรษฐกิจแบบทันสมัย สร้างระบบการตลาดตามมาตรฐานสูงในขั้นพื้นฐาน  ก่อรูประบบเศรษฐกิจใหม่ที่มีความเปิดกว้างในระดับที่สูงขึ้น มีผลคืบหน้าในการสร้างอารยธรรมนิเวศวิทยา และให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขในระดับใหม่ เป็นต้น (Yim/Ping/Cai)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น