คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนจัดประชุมเต็มคณะวางแผนการพัฒนาประเทศระยะยาว
 การเผยแพร่:2020-10-30 17:20:44   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 29 ตุลาคม การประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ชุดที่ 19 ครั้งที่ 5 สิ้นสุดลงที่กรุงปักกิ่ง ที่ประชุมได้เสนอข้อเสนอต่อแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะ 5 ฉบับที่ 14 โดยระบุว่า จีนจะเริ่มก้าวเข้าสู่ขั้นตอนใหม่แห่งการพัฒนาอย่างมีคุณภาพในระดับสูง พร้อมกับเน้นว่า จีนจะยืนหยัดลงลึกการปฏิรูปในทุกด้านต่อไปและยกระดับการเปิดสู่ภายนอกให้สูงยิ่งขึ้น  ที่ประชุมเสนอให้บรรลุเป้าหมายระยะยาวว่าด้วยความทันสมัยในขั้นพื้นฐานแห่งสังคมนิยมในปี 2035

ทั้งยังกำหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในช่วง 5 ปีข้างหน้า เช่น ให้เศรษฐกิจพัฒนาอย่างมั่นคงบนพื้นฐานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด การสร้างสรรค์ระบบเศรษฐกิจที่ทันสมัยมีความคืบหน้าสำคัญ ระบบตลาดที่มีมาตรฐานสูงปรากฏขึ้นในขั้นพื้นฐาน การสร้างสรรค์อารยธรรมทางระบบนิเวศมีความคืบหน้า ตลอดจนคุณภาพชีวิตความและเป็นอยู่ของประชาชนมีระดับสูงขึ้น

แถลงการณ์ของที่ประชุมระบุว่า จีนต้องสร้างระบบเศรษฐกิจที่เปิดสู่ภายนอกแบบใหม่ในระดับสูงขึ้น ยกระดับการเปิดสู่ภายนอกทุกด้าน ขับเคลื่อนเสรีภาพและความสะดวกทางการค้าและการลงทุน ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทางการค้า สนับสนุนการพัฒนาอย่างมีคุณภาพระดับสูงในการร่วมสร้าง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” รวมทั้งพยายามเข้าร่วมการปฏิรูประบบบริหารเศรษฐกิจโลก

แถลงการณ์ของที่ประชุมยังระบุด้วยว่า จีนต้องประสานการพัฒนาควบคู่ไปกับความมั่นคง ต้องเน้นการพัฒนาอย่างมั่นคงในทุกด้านและทั้งกระบวนการ ป้องกันและขจัดความเสี่ยงทุกด้านที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการสร้างความทันสมัย เสริมการสร้างระบบความมั่นคงแห่งชาติและความสามารถในการรักษาความมั่นคง ประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน รวมไปถึงรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของสังคม

นอกจากนี้ ที่ประชุมเสนอให้พึ่งลำแข้งของตนเองในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการดำเนินยุทธศาสตร์ เร่งพัฒนาประเทศให้เข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียิ่งขึ้น ทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถในการพิทักษ์อธิปไตย ความมั่นคง และผลประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

ที่ประชุมเสนอให้บรรลุเป้าหมายระยะยาวด้านความทันสมัยขั้นพื้นฐานของสังคมนิยม ในปี 2035 ได้แก่ ต้องให้พลังทางเศรษฐกิจแห่งชาติ พลังทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพลังโดยรวมของประเทศเติบโตขนานใหญ่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมทางเศรษฐกิจและรายได้ของประชากรในเมืองและชนบทมีความก้าวหน้าครั้งใหญ่ พัฒนาเป็นประเทศนวัตกรรมชั้นนำ สร้างระบบเศรษฐกิจที่มีความทันสมัยให้แล้วเสร็จ ลดการปล่อยคาร์บอนลง และมีระบบนิเวศที่ดีขึ้นโดยสิ้นเชิง บรรลุเป้าหมายการสร้างประเทศที่สวยงามในขั้นพื้นฐาน สร้างรูปแบบใหม่แห่งการเปิดประเทศสู่ภายนอก มีความได้เปรียบมากขึ้นในการดำเนินความร่วมมือและเข้าร่วมการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ตลอดจนมีจีดีพีเฉลี่ยต่อคนสูงถึงระดับประเทศพัฒนาแล้วระดับปานกลาง

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีจีนจะร่างแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีน ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 ตามแนวทางที่การประชุมครั้งนี้กำหนดไว้ จากนั้น จะให้มีการประชุมประจำปี 2021 ของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน ซึ่งเป็นองค์กรอำนาจสูงสุดของจีน ในการพิจารณาและลงมติผ่านแผนฯ ดังกล่าว (tim/cai)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น