จีนจะลงลึกการปฏิรูปในทุกด้านต่อไป
 การเผยแพร่:2020-10-31 16:10:25   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 29 ตุลาคม   การประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 19 ครั้งที่ 5 สิ้นสุดลงที่กรุงปักกิ่ง แถลงการณ์ของการประชุมระบุว่า ช่วง 5 ปีข้างหน้า  พรรคคอมมิวนิสต์จีนจะนำพาประเทศลงลึกการปฏิรูปในทุกด้านต่อไป สร้างระบบเศรษฐกิจการตลาดแห่งสังคมนิยมในระดับสูง จีนจะยึดแนวทางและปรับปรุงระบบเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานแห่งสังคมนิยม ให้ตลาดแสดงบทบาทเชิงชี้ขาดอย่างเต็มที่ในการจัดสรรทรัพยากร  ให้รัฐบาลแสดงบทบาทที่พึงมีในการพัฒนาเศรษฐกิจ  ขับเคลื่อนให้มีการประสานกันระหว่างตลาดที่มีประสิทธิภาพ และรัฐบาลที่ได้แสดงบทบาทที่ดี

แถลงการณ์ของการประชุมยังระบุด้วยว่า จีนจะปรับปรุงระบบการบริหารเศรษฐกิจมหภาคให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น สร้างระบบการคลัง ภาษี และการเงินที่ทันสมัย  สร้างระบบการตลาดที่มีมาตรฐานในระดับสูง รวมทั้งเร่งปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลให้ดียิ่งขึ้น (yim/cai)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น