จีนจะปรับปรุงระบบบริหารทางสังคมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
 การเผยแพร่:2020-10-31 16:13:11   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 29 ตุลาคม   การประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 19 ครั้งที่ 5 สิ้นสุดลงที่กรุงปักกิ่ง  ที่ประชุมเสนอว่า ช่วง 5 ปีข้างหน้า จีนจะปรับปรุงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นต่อไป ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการสังคมที่มีลักษณะร่วมกันสร้างสรรค์ ร่วมกันบริหาร และร่วมกันแบ่งปันประโยชน์สุขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทุ่มเททำงานอย่างจริงจัง เพื่อขับเคลื่อนให้ประชาชนทั่วประเทศมีความมั่งคั่งร่วมกัน    เน้นดำเนินนโยบายที่ให้ความสำคัญในอันดับต้นกับการมีงานทำ สร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสูง  ปรับปรุงระบบประกันสังคมที่มีหลายระดับให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เร่งดำเนินยุทธศาสตร์แห่งชาติในการรับมือกับประชากรผู้สูงอายุ (yim/cai)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น