จีนจะเน้นประสานการพัฒนาเข้ากับความมั่นคง
 การเผยแพร่:2020-10-31 16:14:06   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 29 ตุลาคม   การประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 19 ครั้งที่ 5 สิ้นสุดลงที่กรุงปักกิ่ง  ที่ประชุมเสนอว่าจีนต้องประสานการพัฒนาควบคู่ไปกับความมั่นคง ต้องเน้นการพัฒนาที่มีความมั่นคงในทุกด้านและทั้งกระบวนการ  ป้องกันและขจัดความเสี่ยงทุกอย่างที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการสร้างความทันสมัย เสริมการสร้างสรรค์ระบบความมั่นคงแห่งชาติ และความสามารถในการรักษาความมั่นคง ประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจแห่งชาติ ความปลอดภัยทางด้านชีวิตของประชาชน   รวมทั้งรักษาเสถียรภาพ และความมั่นคงของสังคม

ที่ประชุมยังเสนอว่า ต้องเร่งกระบวนการสร้างความทันสมัยในภารกิจการป้องกันประเทศและการสร้างสรรค์กองทัพ   เพิ่มขีดความสามารถในการพิทักษ์อธิปไตย ความมั่นคง และผลประโยชน์การพัฒนาของประเทศ (yim/cai)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น