สาระสำคัญในแถลงการณ์การประชุมเต็มคณะครั้งที่ 5 แห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 19
 การเผยแพร่:2020-10-31 16:16:51   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

การประชุมเต็มคณะครั้งที่ 5 แห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 19 จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ 26-29 ตุลาคม ปี 2020

ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยกรรมการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนจำนวน 198 คน และกรรมการสำรองอีกจำนวน 166 คน

ที่ประชุมได้รับฟังและอภิปรายเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานที่นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนแถลงต่อที่ประชุมตามการมอบหมายของกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และได้พิจารณาผ่าน “ข้อเสนอของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเกี่ยวกับการกำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปีฉบับที่ 14 และเป้าหมายระยะยาว ปี 2035”

--เป้าหมายและภาระหน้าที่ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปีฉบับที่ 13 ใกล้เสร็จสิ้นลง การสร้างสังคมมีกินมีใช้อย่างรอบด้านได้รับผลสำเร็จเชิงชี้ขาด

ที่ประชุมประเมินค่าอย่างสูงต่อผลสำเร็จเชิงชี้ขาดในด้านการสร้างสังคมมีกินมีใช้อย่างรอบด้าน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปีฉบับที่ 13 การลงลึกการปฏิรูปและเปิดประเทศอย่างทั่วด้านได้รับผลคืบหน้าเชิงทะลุทะลวง การปกครองประเทศตามกฎหมายอย่างทั่วด้านได้รับผลคืนหน้าที่สำคัญ การกวดขันการบริหารพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างทั่วด้านได้รับผลสำเร็จที่สำคัญ จีนได้เร่งขับเคลื่อนกระบวนการสู่ความทันสมัยของระบบและขีดความสามารถด้านการปกครองประเทศ ข้อได้เปรียบแห่งการนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและระบบสังคมนิยมจีนเป็นที่ประจักษ์เด่นชัดยิ่งขึ้น พลังเศรษฐกิจ พลังวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและพลังรวมแห่งชาติได้ก้าวสู่ระดับใหม่แบบก้าวกระโดด การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจโดยรวมมีเสถียรภาพ โครงสร้างเศรษฐกิจได้รับการปรับปรุงดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในปี 2020 จะทะลุ 100 ล้านล้านหยวน

การแก้ไขอุปสรรคและความยากลำบากเพื่อขจัดความยากจนได้รับผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่เป็นที่จับตามองทั่วโลก ประชากรยากจนในชนบทจำนวน 55.75 ล้านคนได้หลุดพ้นจากความยากจน ปริมาณการผลิตธัญญาหารสามารถคงไว้ที่ระดับมากกว่า 6.5 แสนล้านกิโลกรัมติดต่อกันเป็นเวลา 5 ปี  ได้ยกระดับการป้องกันและบำบัดมลภาวะ สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศได้รับการปรับปรุงดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

จีนได้ขยายการเปิดประเทศอย่างต่อเนื่อง การร่วมกันสร้างสรรค์ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ได้รับผลสำเร็จมากมาย ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการยกระดับสูงขึ้นอย่างชัดเจน การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเข้าสู่ระยะที่เยาวชนส่วนใหญ่เข้าถึง การจ้างงานในเมืองเพิ่มขึ้นกว่า 60 ล้านคน ได้เสร็จสิ้นกระบวนการสร้างระบบประกันสังคมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก การประกันสุขภาพขั้นพื้นฐานครอบคลุมกว่า 1,300 ล้านคน การประกันยามชราขั้นพื้นฐานครอบคลุมราว 1,000 ล้านคน

การป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้รับผลสำเร็จที่สำคัญเชิงยุทธศาสตร์ กิจการและอุตสาหกรรมทางด้านวัฒนธรรมมีความเจริญรุ่งเรืองและได้รับการพัฒนา การสร้างสรรค์ด้านการป้องกันประเทศและกองทัพได้รับการยกระดับสูงขึ้นอย่างมาก รูปแบบการจัดตั้งกองทัพบรรลุการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ความมั่นคงแห่งชาติได้รับการเสริมสร้างอย่างรอบด้าน สังคมรักษาไว้ซึ่งความกลมกลืนและเสถียรภาพ เป้าหมายและภาระหน้าที่ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปีฉบับที่ 13 ใกล้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ การสร้างสังคมมีกันมีใช้อย่างรอบด้านใกล้รับชัยชนะ การฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองอันยิ่งใหญ่แห่งประชาชาติจีนได้มีความคืบหน้าใหม่ที่สำคัญ ประเทศจีนบนเส้นทางสังคมนิยมกำลังยืนตระหง่านอยู่ในโลกตะวันออกด้วยภาพลักษณ์ที่สง่าผ่าเผยยิ่งขึ้น

ที่ประชุมได้วิเคราะห์ลงลึกถึงความเปลี่ยนแปลงอันสลับซับซ้อนและลึกซึ้งที่สิ่งแวดล้อมแห่งการพัฒนาของจีนกำลังเผชิญ เห็นว่า ในปัจจุบันและช่วงระยะเวลาหนึ่งในอนาคต การพัฒนาของจีนยังคงอยู่ในช่วงระยะที่มีโอกาสสำคัญทางยุทธศาสตร์ แต่โอกาสกับความท้าทายต่างก็มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงใหม่ โลกปัจจุบันกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่ไม่เคยปรากฏนับร้อยปี การปฏิวัติวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรมครั้งใหม่กำลังมีความคืบหน้าสู่ระดับที่ลึกยิ่งขึ้น พลังระหว่างประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้ง สันติภาพและการพัฒนายังคงเป็นหัวข้อหลักแห่งยุคสมัย แนวคิดประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันแห่งมวลมนุษยชาติได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ในขณะเดียวกัน สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศนับวันทวีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ความไร้เสถียรภาพและความไม่แน่นอนเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

จีนได้เปลี่ยนเข้าสู่ขั้นตอนการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง และมีความเหนือกว่าด้านระบบอย่างชัดเจน ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการเพิ่มสูงขึ้น เศรษฐกิจปรากฏแนวโน้มที่ดีในระยะยาว มีพื้นฐานด้านวัตถุสิ่งของที่แข็งแกร่ง มีทรัพยากรมนุษย์ที่อุดมสมบูรณ์ มีตลาดที่กว้างใหญ่ มีความแข็งแกร่งด้านการพัฒนา สถานการณ์ทั่วไปทางสังคมมีเสถียรภาพ การพัฒนาต่อไปมีความเหนือกว่าและเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยมากมายหลายด้าน แต่ในขณะเดียวกัน การพัฒนาของจีนยังคงมีความไม่สมดุลและความไม่เต็มที่ซึ่งนับเป็นปัญหาโดดเด่น ภาระหน้าที่แห่งการปฏิรูปในด้านและแขนงงานสำคัญยังคงหนักหน่วง ขีดความสามารถด้านนวัตกรรมไม่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง พื้นฐานการเกษตรยังไม่มั่นคง ยังคงมีช่องว่างค่อนข้างมากในด้านการพัฒนาระหว่างเมืองกับชนบท ระหว่างภูมิภาคกับภูมิภาคและรายได้ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศยังคงมีภาระหน้าที่อีกมากมาย การประกันชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนยังคงมีจุดด้อย การบริหารจัดการทางสังคมยังคงมีจุดอ่อน

ที่ประชุมได้เสนอว่า จะบรรลุเป้าหมายระยะยาวแห่งสังคมนิยมแบบทันสมัยในภาพรวมในปี 2035

นี่คือศักยภาพทางเศรษฐกิจและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กำลังประเทศของจีนได้เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด มวลรวมทางเศรษฐกิจและรายได้เฉลี่ยของชาวบ้านในเมืองและชนบทก้าวสูงขึ้นอีกขั้นหนึ่ง เทคโนโลยีที่เป็นหัวใจสำคัญประสบความคืบหน้าใหม่ ก้าวสู่ความเป็นประเทศนวัตกรรมชั้นนำ บรรลุความเป็นประเทศอุตสาหกรรมแบบใหม่ การพัฒนาความเป็นสารสนเทศ ความเป็นเมือง เกษตรกรรมทันสมัย สร้างระบบเศรษฐกิจทันสมัยให้แล้วเสร็จ ทำให้ระบบและศักยภาพการบริหารประเทศมีความทันสมัย สิทธิประโยชน์ส่วนร่วมและการพัฒนาอย่างเสมอภาคของประชาชนได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่ สร้างประเทศ รัฐบาลและสังคมที่ปกครองด้วยกฎหมายให้แล้วเสร็จ สร้างประเทศที่เข้มแข็งด้านวัฒนธรรม การศึกษา บุคลากร การกีฬาและคุ้มครองสุขภาพของประชาชน คุณธรรมของชาวบ้านและระดับอารยธรรมสังคมก้าวสูงขึ้นอีกขั้น อำนาจอ่อนของวัฒนธรรมประเทศเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด กลายเป็นวิถีชีวิตและการผลิตแบบสีเขียว การปล่อยคาร์บอนเมื่อถึงดัชนีสูงสุดแล้วจะมีการลดลงอย่างมั่นคง ระบบนิเวศมีการปรับปรุงโดยสิ้นเชิง บรรลุเป้าหมายการสร้างสรรค์ประเทศจีนที่ดีงาม เกิดโครงสร้างใหม่ด้านการเปิดประเทศ เข้าร่วมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และมีข้อได้เปรียบที่เข้มแข็งด้านการแข่งขัน จีดีพีเฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับปานปลางของประเทศที่พัฒนาแล้ว จำนวนกลุ่มชาวบ้านที่มีรายได้ปานกลางเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด การบริการสาธารณะมีความเสมอภาค ความเหลื่อมล้ำด้านการพัฒนาระหว่างเมืองกับชนบท ความเหลื่อมล้ำด้านระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนลดลงอย่างเห็นได้ชัด การสร้างสรรค์จีนที่มีความสันติสุขก้าวสูงขึ้นอีกขั้น สร้างการป้องกันประเทศและกองทัพให้ทันสมัย ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีงามยิ่งขึ้น ผู้คนมีการพัฒนาอย่างรอบด้าน ความมั่งคั่งร่วมกันของประชาชนทั้งปวงประสบผลคืบหน้าอย่างเห็นได้ชัด

ที่ประชุมได้ตั้งเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมช่วงแผนพัฒนาระยะ 5 ปีฉบับที่ 14

ใจความว่า การพัฒนาด้านเศรษฐกิจมีผลสำเร็จใหม่ๆ คุณภาพและประสิทธิภาพด้านการพัฒนาเพิ่มสูงขึ้น พร้อมไปกับเศรษฐกิจมีการพัฒนาด้วยดีอย่างยั่งยืน ศักยภาพในการเติบโตได้ถูกใช้อย่างเต็มที่ ตลาดภายในประเทศมีความแข็งแกร่งมากขึ้น โครงสร้างเศรษฐกิจดีขึ้น ขีดความสามารถด้านการนวัตกรรมเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด พื้นฐานด้านอุตสาหกรรมยกระดับสูงขึ้น ห่วงโซ่อุตสาหกรรมมีความทันสมัยเพิ่มสูงขึ้น การเกษตรมีพื้นฐานมั่นคงขึ้น การพัฒนาของตัวเมืองและเขตชนบทประสานงานกันมากขึ้น การสร้างระบบเศรษฐกิจที่ทันสมัยมีความก้าวหน้าอย่างมาก

การปฏิรูปและเปิดประเทศมีผลคืบหน้าใหม่ ระบบเศรษฐกิจตลาดสังคมนิยมมีความสมบูรณ์มากขึ้น ระบบตลาดที่ได้มาตรฐานสูงถูกสร้างขึ้นโดยทั่วไป ธุรกิจในตลาดมีชีวิตชีวามากขึ้น การปฏิรูปด้านระบบสิทธิทรัพย์สินและการปฏิรูปจัดสรรความเป็นตลาดปัจจัยมีความคืบหน้าใหญ่ ระบบการแข่งขันแบบเที่ยงธรรมมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ที่เปิดกว้างในระดับสูงได้ก่อรูปขึ้นโดยทั่วไป

ความเป็นอารยธรรมทางสังคมเพิ่มสูงขึ้น ค่านิยมหลักของสังคมนิยมฝังลึกในใจประชาชน ประชาชนมีคุณธรรม มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมมากขึ้น สุขภาพร่างกายและจิตใจก็สมบูรณ์แข็งแรงขึ้น ระบบการให้บริการวัฒนธรรมสาธารณะ และระบบอุตสาหกรรมวัฒนธรรมยิ่งมีความสมบูรณ์แบบ จิตวิญญาณแห่งชีวิตและวัฒนธรรมของประชาชนยิ่งมีความอุดมสมบูรณ์ดี อิทธิพลทางวัฒนธรรมจีนเพิ่มสูงขึ้น ความสามัคคีของชนในชาติเพิ่มมากขึ้น

การสร้างสรรค์ด้านอารยธรรมภาวะนิเวศมีความก้าวหน้าใหม่ โครงสร้างการบุกเบิกและการอนุรักษ์ด้านดินแดนแห่งชาติได้รับการปรับปรุงดีขึ้น วิถีทางการผลิตและการใช้ชีวิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การแบ่งปันทรัพยากรสมเหตุสมผลมากขึ้น การใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ปริมาณการปล่อยของเสียหลักๆ ลดน้อยลงเรื่อยๆ สิ่งแวดล้อมดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แนวป้องกันด้านภาวะนิเวศมีความมั่นคงยิ่งขึ้น สิ่งแวดล้อมในตัวเมืองดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ความผาสุกของพลเมืองยกระดับขึ้น การส่งเสริมให้มีงานทำมีคุณภาพสูงและเต็มที่มากขึ้น การเพิ่มรายได้ของประชาชนและการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปด้วยกัน โครงสร้างการแบ่งปันด้านรายได้ได้รับการปรับปรุงดีขึ้น บริการสาธารณะขั้นพื้นฐานมีระดับสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ประชาชนได้รับการศึกษาระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ ระบบการประกันสังคมมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้น ระบบสาธารณสุขมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ส่งเสริมและขยายผลสำเร็จด้านการขจัดความยากจนต่อไป ผลักดันยุทธศาสตร์การฟื้นฟูเขตชนบทในทุกด้าน

การปกครองประเทศดีขึ้น การปกครองประเทศด้วยหลักประชาธิปไตยแบบสังคมนิยมมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้น สังคมมีความยุติธรรมและเที่ยงธรรมมากขึ้น ระบบการเมืองของประเทศสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รัฐบาลมีบทบาทดีมากขึ้น โดยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและได้รับความน่าเชื่อถือจากมวลชนมากขึ้น ระดับการบริหารทางสังคมดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด กลไกระบบการป้องกันและรับมือความเสี่ยงขนาดใหญ่มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขีดความสามารถด้านการรับมือกับเหตุการณ์สาธารณะฉุกเฉินแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ระบบการป้องกันภัยธรรมชาติยกระดับขึ้นอย่างเห็นได้ชัด พัฒนาการรับประกันความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การกลาโหมและกองทัพมีความทันสมัยมากขึ้น

การประชุมเต็มคณะ ครั้งที่ 5 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ชุดที่ 19 ประกาศ 12 มาตรการ

-ยืนหยัดพัฒนานวัตกรรมเป็นศูนย์กลางในสถานการณ์โดยรวมของการสร้างสรรค์จีนให้ทันสมัย ถือการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยลำแข้งของตนเองอย่างเป็นอิสระเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ต้องเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีของวิสาหกิจ ส่งเสริมพลังขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านบุคลากร รวมทั้งปรับปรุงระบบและกลไกนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-เร่งรัดการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและส่งเสริมการยกระดับระบบเศรษฐกิจ ยึดมั่นการมุ่งเน้นความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างแท้จริง สร้างสรรค์ประเทศที่มีพลังการผลิตอันแข็งแกร่ง มีคุณภาพ พลังเครือข่ายแข็งแรง และเป็นแบบดิจิทัลอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ ผลักดันพื้นฐานอุตสาหกรรมให้มีระดับสูงและมีห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่ทันสมัย  เพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้น และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันที่เป็นศูนย์กลาง นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการปฏิวัติพลังงานและเร่งพัฒนาการเป็นดิจิทัล

-สร้างตลาดภายในประเทศที่แข็งแกร่ง และสร้างรูปแบบการพัฒนาใหม่ ยืนหยัดพื้นฐานเชิงกลยุทธ์ที่ขยายอุปสงค์ภายในประเทศ ส่งเสริมการหมุนเวียนภายในประเทศให้เป็นไปอย่างราบรื่น ส่งเสริมการหมุนเวียนคู่ทั้งภายในและต่างประเทศ รวมถึงการบริโภคอย่างรอบด้านและขยายการลงทุนให้กว้างขึ้น

-กระชับการปฏิรูปรอบด้านให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและสร้างระบบเศรษฐกิจตลาดแบบสังคมนิยมระดับสูง

-ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการเกษตรและชนบทก่อน ส่งเสริมการพัฒนาและฟื้นฟูชนบทอย่างรอบด้าน ใช้กลยุทธ์การฟื้นฟูชนบทอย่างเต็มที่ เสริมสร้างการใช้อุตสาหกรรมเพื่อเสริมการเกษตร เมืองนำร่องชนบท ผลักดันการส่งเสริมอุตสาหกรรมและการเกษตร การส่งเสริมเมืองและชนบท สร้างสรรค์ ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองกับชนบทแบบใหม่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน ตลอดจนเร่งพัฒนาการเกษตรและชนบทให้ทันสมัย

-ปรับปรุงการจัดสรรที่ดินของประเทศให้เหมาะสม ส่งเสริมการพัฒนาส่วนภูมิภาคให้สอดประสานกัน ขยายตัวเมืองรูปแบบใหม่ ต้องสร้างรูปแบบการคุ้มครองและพัฒนาที่ดิน ส่งเสริมการประสานงาน การพัฒนาส่วนภูมิภาค และผลักดันการพัฒนาตัวเมืองรูปแบบใหม่ที่ถือประชาชนเป็นส่วนสำคัญ

-ส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมที่รุ่งเรือง ยกระดับวัฒนธรรมของประเทศให้สูงขึ้น มุ่งเน้นภารกิจสำคัญที่ชูธงการนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและเดินบนหนทางสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์พิเศษของจีน รวบรวมประชาชนให้มีความสมานสามัคคี ปลูกฝังและอบรมบุคลากร ส่งเสริมวัฒนธรรมและจัดแสดงภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อส่งเสริมความต้องการทางวัฒนธรรมของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณของประชาชนให้รวมอยู่ด้วยกัน

-ส่งเสริมการพัฒนาสีเขียวและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ยืนหยัดแนวคิด “เขาเขียวน้ำใส  คือภูเขาเงินภูเขาทอง” ยืนหยัดเคารพธรรมชาติ ปฏิบัติตามธรรมชาติ ปกป้องธรรมชาติ ยืนหยัดให้ความสำคัญต่อการประหยัดเป็นอันดับแรก การอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญ รวมไปถึงรักษาขอบเขตความมั่นคงของระบบนิเวศทางธรรมชาติ

-ดำเนินการเปิดประเทศในระดับสูงและส่งเสริมรูปแบบใหม่ของความร่วมมือแบบได้ชัยชนะร่วมกัน ต้องสร้างสรรค์ระบบใหม่ทางเศรษฐกิจที่เปิดกว้างมากขึ้น ปรับปรุงระดับการเปิดประเทศอย่างรอบด้าน ส่งเสริมการเปิดการค้าและการลงทุนอย่างเสรีและสะดวกมากยิ่งขึ้น ตลอดจนผลักดันนวัตกรรมและการพัฒนาทางการค้า

-ปรับปรุงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ยกระดับการสร้างสรรค์สังคมให้สูงขึ้น เพิ่มระดับรายได้ของประชาชนให้สูงขึ้น เสริมสร้างนโยบายให้ความสำคัญกับการมีงานทำ สร้างสรรค์ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ ปรับปรุงระบบประกันสังคมที่มีหลายระดับ ส่งเสริมการสร้างสรรค์จีนที่มีสุขภาพดี ดำเนินยุทธศาสตร์ระดับชาติให้ตอบสนองต่อประชากรสูงวัยอย่างแข็งขัน และเสริมสร้างนวัตกรรมด้านธรรมาภิบาลทางสังคม

-ประสานงานการพัฒนาและความปลอดภัย สร้างสรรค์จีนที่ปลอดภัยในระดับสูงขึ้น ยืนหยัดแนวคิดความมั่นคงของชาติโดยรวม ดำเนินยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ รักษาและสร้างสรรค์ความมั่นคงของชาติ ประสานความปลอดภัยแบบดั้งเดิมและไม่ใช่แบบดั้งเดิม พัฒนาความปลอดภัยทุก ๆ ด้านและทั้งกระบวนการพัฒนาประเทศ ป้องกันและคลี่คลายความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการสร้างสรรค์ความทันสมัยของจีน และสร้างกำแพงคุ้มครองความมั่นคงของชาติที่แข็งแกร่ง

-เร่งรัดความทันสมัยของการป้องกันประเทศและกองทัพเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันพัฒนาประเทศที่ร่ำรวยและกองทัพที่แข็งแกร่งร่วมกัน เสริมสร้างการฝึกทหารและฝึกซ้อมอย่างรอบด้าน ปรับปรุงความสามารถเชิงกลยุทธ์เพื่อคุ้มครองอธิปไตย ความมั่นคง และประโยชน์จากการพัฒนาของชาติ ตลอดจนประกันการบรรลุเป้าหมายการสร้างกองทัพจีนในปี 2027

(Yim tim/Cui kt ldan /Lu)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น