ผอ.สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนระบุถึงรายได้และการบริโภคของประชาชนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
 การเผยแพร่:2020-11-02 16:50:43   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

วันที่ 30 ตุลาคม คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน จัดการแถลงข่าวเพื่อนำเสนอผลการประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ชุดที่ 19 ครั้งที่ 5 นายนิ่ง จี๋เจ๋อ ผู้อำนวยการ สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวซีซีทีวี ระบุถึงรายได้และการบริโภคของชาวจีนในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13

เขากล่าวว่า ปีหลัง ๆ นี้ รายได้ของประชากรจีนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระหว่างปี 2016 - 2019 รายได้ของประชาชนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 6.5% ต่อปี ช่องว่างด้านรายได้ระหว่างเมืองกับชนบทน้อยลงเรื่อย ๆ ผู้มีรายได้ระดับปานกลางเพิ่มจำนวนมากขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจาก 100 ล้านคนในปี 2010 เป็น 400 ล้านคนในปี 2019 ขณะเดียวกัน การบริโภคของประชาชนก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปี 2019 การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วทั้งสังคมมีมูลค่า 41,200,000 ล้านหยวน เติบโตขึ้น 36.9% เมื่อเทียบกับปี 2015 โครงสร้างการบริโภคได้รับการปรับปรุงดีขึ้น มีรูปแบบการบริโภคที่หลากหลายปรากฏขึ้น ปี 2019 ยอดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์มีมูลค่าถึง 10,600,000 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 1.74 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2015 ขณะที่ การค้าขายออนไลน์ปีนี้มีการเติบโตขึ้น

ปี 2020 จีนใช้มาตรการต่าง ๆ ทั้งการส่งเสริมการเพิ่มรายได้และกระตุ้นการบริโภค เพื่อรับมือผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ปัจจุบัน รายได้และการบริโภคของประชาชนฟื้นตัวขึ้นตามลำดับ ช่วงไตรมาสที่สามของปีนี้ รายได้เฉลี่ยต่อคนของประชากร ทั่วประเทศจีนเพิ่มขึ้น 0.6% กลับมาเติบโตอีก ครั้งในเดือนกันยายนที่ผ่านมา ขณะที่ การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วทั้งสังคมขยายตัวขึ้น 3.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (Tim/Sun)


ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น