นายกฯ จีนระบุ จีนจะวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 อย่างมีคุณภาพ
 การเผยแพร่:2020-11-02 16:51:53   ดูความถี่:0 แหล่ง:สำนักข่าวซินหวา

สำนักข่าวซินหวารายงานว่าวันที่ 30 ตุลาคมคณะรัฐมนตรีจีนจัดการประชุมกลุ่มผู้นำการปฏิบัติงานร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 โดยนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนกล่าวคำปราศรัยสำคัญในที่ประชุมว่า ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 การพัฒนาของจีนยังอยู่ในช่วงสำคัญที่มีโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ ในขณะเดียวกันต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ จำนวนมาก การร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 นั้น ต้องยึดแนวคิดสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของจีนยุคใหม่ของนายสี จิ้นผิง ปฏิบัติตามแนวทางการประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ชุดที่ 19 ครั้งที่ 5 ถือโอกาสการพัฒนาในขั้นตอนใหม่ ปฏิบัติตามแนวคิดการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง เพิ่มการปฏิรูปโครงสร้างด้านอุปทาน สร้างสรรค์การพัฒนาใหม่ วางแผนยุทธศาสตร์และปฏิบัติร่วมกัน เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนที่ต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้น สนับสนุนการวางแผนของส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีนายสี จิ้นผิง เป็นแกนนำเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 และกำหนดเป้าหมายระยะยาวในปี 2035 เป็นแผนผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม (Bo/Cai/Sun)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น