จีนมุ่งใช้มาตรการผลักดันการใช้ชีวิตมั่นคั่งร่วมกัน
 การเผยแพร่:2020-11-04 17:57:40   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

สำนักข่าวซินหวา รายงานว่า วันที่ 3 พฤศจิกายน จีนประกาศ  “ข้อเสนอของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เกี่ยวกับการกำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะ 5 ปีฉบับที่ 14 รวมถึงแผนระยะยาว ปี 2035” อย่างเป็นทางการ โดยเน้นคำว่า “ผลักดันการใช้ชีวิตอย่างมั่นคั่งร่วมกัน” ทั้งยังมีการออกนโยบายจำนวนหนึ่งด้านการจัดสรร

ตามข้อเสนอดังกล่าว ภายในปี 2035 จีดีพีเฉลี่ยต่อคนของจีนจะเทียบเท่าประเทศพัฒนาแล้วระดับปานกลาง กลุ่มผู้มีรายปานกลางเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและมีความเสมอภาคด้านบริการสาธารณะ  นอกจากนี้ ช่องว่างด้านการพัฒนาระหว่างเมืองกับชนบท และช่องว่างระดับการใช้ชีวิตของประชาชนจะลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด  ขณะเดียวกัน การใช้ชีวิตของประชาชนจะดีขึ้น กระบวนการการพัฒนาอย่างรอบด้านของประชาชนและการใช้ชีวิตที่มั่งคั่งของประชาชนจะมีผลคืบหน้าอย่างเห็นที่ชัดเจน

ประเด็นที่น่าสนใจ คือ ข้อเสนอดังกล่าว มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการใช้ชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น ยกระดับการสร้างสรรค์สังคมให้สูงขึ้น โดยเน้นการผลักดันการใช้ชีวิตที่มั่งคั่งร่วมกัน ตลอดจนมีนโยบายจำนวนหนึ่งเกี่ยวกับการเพิ่มรายได้ของประชาชนให้สูงขึ้น (Tim/Lin/Yanzi)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น