มองจีนผ่านตัวเลข 100 ล้านล้าน และ 55.75 ล้าน
 การเผยแพร่:2020-11-05 16:00:02   ดูความถี่:0 แหล่ง:ไชน่ามีเดียกรุ๊ป

เมื่อเร็ว ๆ นี้ จีนประกาศ “ข้อเสนอของคณะกรรมการกลางต่อการกำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 และเป้าหมายระยะยาว ปี  2035” โดยระบุว่า ช่วง 5 ปี ระหว่างปี 2016 - 2020 ศักยภาพทั้งของเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงศักยภาพโดยรวมมีระดับสูงขึ้น เศรษฐกิจประชาชาติดำเนินไปอย่างมีเสถียรภาพในภาพรวม โครงสร้างเศรษฐกิจดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คาดว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP ของจีนปี 2020 จะมีมูลค่าทะลุ 100 ล้านล้านหยวน

ไม่เพียงแต่สร้างผลงานโดดเด่นในการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น จีนยังประสบความสำเร็จเป็นที่จับตามองทั่วโลก ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ประชากรยากจนในเขตชนบททั่วประเทศจำนวน 55.75 ล้านคนหลุดพ้นความยากจนแล้ว ชาวจีนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งตรงกับเนื้อหาในข้อเสนอดังกล่าวที่ระบุว่า การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจีนยึดมั่นการพัฒนาเพื่อประชาชนมาโดยตลอด อีกทั้งยังพัฒนาโดยอาศัยประชาชนและให้ประชาชนร่วมแบ่งปันประโยชน์จากการพัฒนา (TIM/LF/ZI)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น