> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ủy ban Thường vụ Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc khóa 13
 Mới nhất:2020-11-12 18:15:57   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:cri

Ngày 11/11, Hội nghị lần thứ 14 Ủy ban thường vụ Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc khóa 13 đã bế mạc tại Bắc Kinh. Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc Uông Dương chủ trì hội nghị và có bài phát biểu.

Các Ủy viên thường vụ Chính hiệp toàn quốc đánh giá cao thành tựu to lớn thu được trong phát triển kinh tế – xã hội Trung Quốc trong thời kỳ Quy hoạch 5 năm lần thứ 13, hoàn toàn tán thành và ủng hộ bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình tại Hội nghị Trung ương 5 khóa 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc và kiến nghị quy hoạch được Hội nghị thẩm định thông qua, nhất trí cho rằng, đề nghị quy hoạch là kim chỉ nam hành động cho phát triển kinh tế – xã hội Trung Quốc trong 5 năm tới và thời gian càng hơi hơn.

Hội nghị còn xem xét thông qua nghị quyết về tổ chức hoạt động kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tân Hợi.