> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc phát đi tín hiệu rõ ràng Trung Quốc kiên định bất di bất dịch mở rộng mở cửa
 Mới nhất:2020-11-13 18:24:26   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 11/11, tại Bắc Kinh, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, thành quả hợp tác kinh tế-thương mại của Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ 3 vượt hai lần trước, thực hiện mục tiêu “càng tố chức càng tốt”, phát đi tín hiệu rõ ràng Trung Quốc kiên định bất di bất dịch mở rộng mở cửa hợp tác cùng thắng.

Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ 3 đã bế mạc ngày 10/11, kim ngạch giao dịch lũy kế đạt 72,62 tỷ USD, tăng 2,1% so với khóa trước.

Người Phát ngôn Uông Văn Bân nhấn mạnh, miễn là các nước kiên trì phương hướng đúng đắn mở cửa, hợp tác, thì chắc chắn sẽ sớm khắc phục tác động của dịch bệnh, thúc đẩy kinh tế thế giới trở lại quỹ đạo đúng đắn thời hậu dịch bệnh.