เขตผู่ตงยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ด้านวัฒนธรรมให้มีคุณภาพสูงขึ้น
 การเผยแพร่:2020-11-16 15:15:00   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

ปีนี้ครบรอบ 30 ปี ของการก่อตั้งเขตผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้ ตลอด 30 ปีที่ผ่านมาเขตผู่ตงได้พัฒนาจากภาคเกษตรกรรมกลายมาเป็นเมืองที่ทันสมัย  ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของการเปิดกว้างและการปฏิรูปของจีน  และเป็นภาพเล็กๆ ที่สะท้อนการสร้างสรรค์ความทันสมัยของนครเซี่ยงไฮ้

ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเขตผู่ตงพยายามพัฒนาอุตสากรรมทางวัฒนธรรมและการสร้างนวัตกรรม  เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ทางวัฒนธรรมให้มีคุณภาพสูงขึ้น  อีกทั้งยังมีผลงานทางเศรษฐกิจและสังคมที่ประสบความสําเร็จอีกด้วย

\

ศูนย์ศิลปะแฟชั่น 1862 เขตผู่ตงสามารถจุคนได้ 800 คน เมื่อเร็ว ๆ นี้ กำลังจัดแสดงละครพูดเรื่องเด็ก  ศูนย์แห่งนี้ดัดแปลงจากอู่ต่อเรือแห่งหนึ่งออกแบบใหม่โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม  ทำให้ศูนย์แห่งนี้สามารถจัดแสดงผลงานทางศิลปะหลายอย่างรวมถึง  แฟชั่นโชว์  นิทรรศการศิลปะและละคร เป็นต้น  ศูนย์แห่งนี้เปิดให้บริการเมื่อปี 2018  ใช้เวลาเพียง  9 เดือนก็สามารถทำกำไรได้แล้ว

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเขตผู่ตงพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์  การแสดง  วัฒนธรรม  และการท่องเที่ยว  นอกจากนี้ยังเร่งพัฒนาเกมส์อิเล็กทรอนิกส์  วรรณคดีออนไลน์  และวิดีทัศน์ทางอินเทอร์เน็ตที่นำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นแกนหลัก  นายหวงเหว่ย  อธิบดีกรมวัฒนธรรม  กีฬาและการท่องเที่ยวของเขตผู่ตงระบุว่า  ปัจจุบันอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมและการสร้างนวัตกรรมของเขตผู่ตงสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มถึง 100,000 ล้านหยวน  คิดเป็น 12% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของเขตผู่ตง  ถือเป็นอุตสาหกรรมการผลิตที่สำคัญของเขตผู่ตง

\

รายงานระบุว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา  โรงละครโอเปร่านครเซี่ยงไฮ้  พิพิธภัณฑ์สถานตะวันออกของพิพิธภัณฑ์นครเซี่ยงไฮ้  หอวิจิตรศิลป์ผู่ตง  เวทีการแสดงของมหกรรม Expo ซ่งเฉิง  และสิ่งก่อสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกด้านกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่าง ๆ พากันเปิดให้บริการในเขตผู่ตงตามลำดับ  สร้างบรรยากาศทางวัฒนธรรมและนวัตกรรมของเขตผู่ตงให้เข้มข้นยิ่งขึ้น (Bo/Zhou)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น