รมต.พาณิชย์ไทยชี้ทุกประเทศสมาชิก RCEP จะกลายเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันความเป็นหนึ่งเดียวของเศรษฐกิจในภูมิภาค
 การเผยแพร่:2020-11-17 18:08:06   ดูความถี่:0 แหล่ง:สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางของจีน

\

วันที่ 15 พฤศจิกายน มีการลงนามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ในการประชุมผู้นำเอเชียตะวันออก ทำให้เกิดเขตการค้าเสรีที่ครอบคลุมประชากรมากที่สุดในโลก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวไชน่ามีเดียกรุ๊ปว่า ทุกประเทศสมาชิก RCEP จะกลายเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันความเป็นหนึ่งเดียวกันของเศรษฐกิจในภูมิภาค

วันที่ 15 พฤศจิกายน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในนามของรัฐบาลไทยลงนามใน ความตกลง RCEP โดยกล่าวว่าการลงนามความตกลงดังกล่าวจะช่วยให้ประเทศไทยเข้าสู่ตลาดที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 15 ประเทศ มีเศรษฐกิจมวลรวมคิดเป็น 1 ใน 3 ของโลก เป็นภาคีหนึ่งของเขตการค้าเสรีใหญ่ที่สุดในโลก ไทยจะได้รับผลประโยชน์หลายด้านจาก RCEP

การที่ผู้นำทั้ง 15 ประเทศร่วมเป็นสักขีพยาน ก็จะช่วยให้เราสามารถส่งออกสินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรม แล้วก็ภาคบริการ และการลงทุนในต่างประเทศกับอีก 14 ประเทศได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น มีกฎกติกาที่ยืดหยุ่น อำนวยความสะดวกให้กับการส่งออกสินค้าไทยและการลงทุนของไทยใน 14 ประเทศมากกว่าปัจจุบัน (Bo/Cui)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น