> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Tiêu chuẩn Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế Bắc Đẩu đã hoàn thành toàn bộ công tác nghiệm chứng công nghệ và giành được sự đột phá quan trọng
 Mới nhất:2020-11-18 17:52:46   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI
Theo Tân Hoa xã: Từ ngày 2-13/11, Hội nghị toàn thể lần thứ 6 của nhóm chuyên gia hệ thống dẫn đường của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế đã tổ chức theo hình thức trực tuyến. Trong hội nghị, nhóm công tác tiêu chuẩn của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế Bắc Đẩu Trung Quốc đã thúc đẩy thành công công tác chuyên gia nghiêm chứng công nghệ của toàn bộ chỉ tiêu tính năng hệ thống dẫn đường của vệ tinh Bắc Đẩu III. Điều này đã đánh dấu công tác cốt lõi nhất và chủ yếu nhất của hệ thống Bắc Đẩu được chính thức ghi vào tiêu chuẩn Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế đã hoàn thành.