นายกสิงคโปร์ระบุแทบทุกประเทศอยากเข้าร่วมเป็นกลุ่มพันธมิตรที่มีจีน
 การเผยแพร่:2020-11-19 16:39:59   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

เมื่อเร็วๆ นี้ นายลี เซียนลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์กล่าวในฟอรั่มเศรษฐกิจนวัตกรรมปี 2020 ว่าลักษณะพันธมิตรเลือกข้างแบบสงครามเย็นเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ในโลกปัจจุบัน แทบทุกประเทศอยากเข้าร่วมกลุ่มพันธมิตรที่มีจีน

นายลี เซียนลุงให้สัมภาษณ์นายจอห์น มิคธ์เวต (John Micklethwait) บรรณาธิการใหญ่ของ Bloomberg News สำนักข่าวบลูมเบิร์กว่าเอเชีย โดยเฉพาะจีน มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสหรัฐ โดยหวังว่าสหรัฐจะมุ่งสร้างโครงสร้างที่จะสามารถสร้างความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์กับจีนในทุกด้าน ซึ่งแม้ว่าระหว่างจีนและสหรัฐฯ จะยังคงมีการแข่งขัน และมีปัญหาที่ต้องแก้ไข แต่จะไม่เกิดการปะทะกัน ทั้งสองฝ่ายจะพยายามสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน ในขณะที่ควบคุมความขัดแย้ง ภายใต้โครงสร้างนี้จีนและสหรัฐ สามารถอภิปรายในประเด็นต่างๆ รวมถึงการค้า ความมั่นคง การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์

นายลี เซียนลุงยังระบุว่า “ไม่เพียงแค่สิงคโปร์หรือประเทศในเอเชีย แม้กระทั่งประเทศยุโรป ก็หวังว่าจะทำการค้าขายกับจีน เช่น สหภาพยุโรปกำลังลงนามข้อตกลงการลงทุนกับจีน เขารู้สึกว่าฝ่ายต่างๆ จะเข้าสู่การเสวนาเพื่อปรับปรุงระบบระเบียบของโลกจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด แต่การให้เลือกฝ่ายแบบสงครามเย็นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้” (Bo/LR/Cui)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น