คณะกรรมการจัดการประชุมอินเทอร์เน็ตโลกประกาศ "ข้อริเริ่มความร่วมมือสร้างประชาคมร่วมไซเบอร์สเปซ"
 การเผยแพร่:2020-11-19 16:41:25   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

วันที่ 18 พฤศจิกายน คณะกรรมการจัดการประชุมอินเทอร์เน็ตโลกประกาศ "ข้อริเริ่มความร่วมมือสร้างประชาคมร่วมไซเบอร์สเปซ" โดยระบุว่าประชาคมโลกควรใช้นโยบายที่แข็งขัน เปิดกว้าง ประสานงาน และอำนวยประโยชน์ทั่วไปมากขึ้น เพื่อเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศทั่วโลก ส่งเสริมการเชื่อมต่อโครงข่ายและส่งเสริมการพัฒนาด้านการนวัตกรรมของเศรษฐกิจดิจิทัล

ข้อริเริ่มนี้เน้นย้ำว่าในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดในปัจจุบันการสร้างประชาคมร่วมไซเบอร์สเปซมีความสำคัญและเร่งด่วน เมื่อเผชิญกับความเสี่ยงและความท้าทายใหม่ ประชาคมโลกจะต้องเสริมสร้างความสามัคคีกัน และความร่วมมือในด้านไซเบอร์สเปซ รักษาความเป็นธรรมและความยุติธรรม และแบ่งปันผลกำไรทางดิจิทัล (Bo/LR/Cui)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น