เมืองหนานจิง:ใช้ระบบก่อสร้างอัจฉริยะยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย
 การเผยแพร่:2020-11-20 15:39:14   ดูความถี่:0 แหล่ง:สำนักข่าวซินหวา

\

เมื่อเร็วๆนี้ เขตก่อสร้างศูนย์การค้าจินหลิงจงหวน เมืองหนานจิง ที่มีบริษัท China Construction Third Engineering Bureau Co.,LTD เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ได้ใช้ระบบอัจฉริยะที่ผสมผสานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับอินเตอร์ในทุกสรรพสิ่ง (ไอโอที) ช่วยประกันความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธภาพในงานก่อสร้าง โดยมีระบบจดจำใบหน้า ระบบจีพีเอสระบุตำแหน่งที่ตั้งของคนงาน และระบบติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรวม เป็นต้น (YIM/LF/LEI)

\

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น