ปธน.จีนเอาใจใส่การดูแลคนรุ่นต่อไป
 การเผยแพร่:2020-11-20 15:44:17   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

สำนักข่าวซินหวา รายงานว่า ระหว่างวันที่ 17 - 18 พ.ย. กรุงปักกิ่งจัดการประชุมมอบรางวัลผู้มีผลงานด้านการเอาใจใส่คนรุ่นต่อไปทั่วประเทศจีน เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี การก่อตั้งคณะกรรมการงานเอาใจใส่คนรุ่นต่อไปของจีน นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดีจีน และประธานคณะกรรมการการทหารส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน มีคำสั่งสำคัญในนามคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนแสดงความยินดีอย่างยิ่งต่อองค์กรและบุคคลที่ได้รับรางวัลดังกล่าว พร้อมอวยพรอย่างจริงใจต่อเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุและกำลังปฏิบัติหน้าที่

นายสี จิ้นผิง กล่าวว่า เด็กและเยาวชนเป็นอนาคตของประเทศและความหวังของชนชาติ ในช่วง 30 ปีนับแต่ก่อตั้งคณะกรรมการงานเอาใจใส่คนรุ่นต่อไปทั่วประเทศเป็นต้นมา โดยเฉพาะหลังจากจัดการประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนทั่วประเทศ ชุดที่ 18 คณะกรรมการงานเอาใจใส่คนรุ่นต่อไปทั่วประเทศได้ร่วมกับบุคคลวัยเกษียณ รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐ ทหาร ผู้เชี่ยวชาญ ครูอาจารย์ และบุคคลตัวอย่างการทำงานดีเด่นด้วยความสามัคคีที่ยืนหยัดอุดมการณ์ดั้งเดิม ไม่ลืมภาระหน้าที่ของตนตลอดจนขยายบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเติบโตอย่างแข็งแรงของเด็กและเยาวชน

นายสี จิ้นผิง กล่าวเน้นว่า บุคคลเกษียณอายุ 5 กลุ่มดังกล่าว คือ สมบัติอันล้ำค่ายิ่งของพรรคคอมมิวนิสต์และประเทศจีน เป็นพลังสำคัญของงานเสริมสร้างแนวคิดและการเมืองของเด็กและเยาวชน คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐบาลทุกระดับต้องเสริมสร้างกิจการงานดูแลคนรุ่นต่อไป สนับสนุนบุคคลเกษียณอายุให้มีส่วนร่วมในงานการเอาใจใส่คนรุ่นต่อไป ทั้งยังส่งเสริมให้บุคคลเกษียณอายุทั้ง 5 กลุ่มขยายบทบาทวงกว้างในการเอาใจใส่คนรุ่นต่อไป ตลอดจนสร้างผลงานใหม่ในการอบรมผู้สร้างสรรค์และผู้รับช่วงต่อแนวคิดสังคมนิยม (Cui /Dan/Tim)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น