ปธน.จีนนำเสนอให้กลุ่มจี 20 กำกับดูแลโลกอย่างไรในยุคหลังโควิค-19
 การเผยแพร่:2020-11-23 18:05:23   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

ช่วงค่ำวันที่ 21 พฤศจิกายน  การประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มจี 20 ครั้งที่ 15 เริ่มต้นขึ้น โดย ปธน.สี จิ้นผิง ของจีนเข้าร่วมการประชุมขั้นตอนแรกพร้อมกล่าวคำปราศรัยสำคัญผ่านระบบทางไกล เกี่ยวกับบทบาทของกลุ่มจี 20 ในการกำกับดูแลโลกหลังการแพร่ระบาดของโควิค-19  ซึ่งปธน.สี จิ้นผิงได้เสนอข้อเสนอของจีนอย่างชัดเจนว่าให้กลุ่มจี 20 ใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องใน 4 ด้าน ได้แก่

ด้านแรก สร้างกำแพงป้องกันการแพร่ระบาดทั่วโลก ด้านที่ 2 ส่งเสริมการหมุนเวียนเศรษฐกิจโลกให้ราบรื่น ด้านที่ 3 แสดงบทบาทของเศรษฐกิจดิจิทัล และด้านที่ 4 บรรลุการพัฒนาที่ครอบคลุมและให้อภัยมากขึ้น

การแพร่ระบาดของโควิค-19 ถือเป็นความท้าทายที่สำคัญ โดยเน้นถึงข้อบกพร่องของการกำกับดูแลทั่วโลก ซึ่งผู้นำสูงสุดของจีนมองว่ากลุ่มจี 20 ควรมีบทบาทนำมากขึ้นในระเบียบระหว่างประเทศและการกำกับดูแลในระดับโลกหลังการแพร่ระบาด ควรส่งเสริมระบบระหว่างประเทศที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลาง ปรับปรุงโครงสร้างการกำกับดูแลของเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์อย่างสมบูรณ์ ส่งเสริมการพัฒนาที่ดีของเศรษฐกิจดิจิทัล และเพิ่มความสามารถในการตอบสนองต่อความท้าทายของโลก นายสี จิ้นผิง ชี้ให้เห็นว่าสหประชาชาติเป็นกลไกหลักในการประสานความร่วมมือด้านการจัดกิจการระหว่างประเทศ จีนสนับสนุนสหประชาชาติสร้างฉันทามติระดับโลกอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ระดมทรัพยากรทั่วโลก และประสานการดำเนินการระดับโลก

ผู้นำสูงสุดของจีนย้ำว่าต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ เปิดกว้าง และครอบคลุม ต้องคัดค้านกลไกเอกภาคีและการกีดกันทางการค้า ต้องเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ เพื่อให้โลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจพัฒนาไปในทิศทางที่เปิดกว้าง ครอบคลุม สมดุลและมีชัยชนะร่วมกัน

ภารกิจเร่งด่วนที่สุดในปัจจุบันคือ การเสริมสร้างระบบสาธารณสุขทั่วโลก เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิค-19 และโรคติดเชื้ออื่น ๆ ในขณะเดียวกันต้องเพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา เพื่อปกป้องโลกซึ่งเป็นเสมือนบ้านของเราทุกคน (Bo/kt/cui)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น