> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Diễn đàn Cảng Thông tin Trung Quốc – ASEAN lần thứ 4 được tổ chức tại Nam Ninh (Quảng Tây)
 Mới nhất:2020-11-26 20:11:34   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:cri

Ngày 26 tháng 11, Diễn đàn Cảng Thông tin Trung Quốc – ASEAN lần thứ 4 được tổ chức tại Nam Ninh (Quảng Tây).

Diễn đàn được tổ chức theo hình thức kết hợp “trực tuyến + thực tế”, có hơn 180 người gồm quan chức chính phủ, nhân viên cấp cao của các doanh nghiệp, lãnh đạo giới thương nghiệp, học giả, chuyên gia đến từ các quốc gia Trung Quốc, Lào, Việt Nam, Malaysia, v.v… tham dự diễn đàn chính thực tế.

Diễn đàn triển khai việc nghiên cứu, thảo luận, góp ý và đề xuất chiến lược xoay quanh các vấn đề phát triển kinh tế số, kết nối thông minh, liên kết dữ liệu, hợp tác cùng có lợi. Diễn đàn còn công bố “Sách trắng xây dựng một Quảng Tây số hóa - Cảng Thông tin Trung Quốc – ASEAN”, trình bày một cách có hệ thống về thành quả nổi bật trong việc xây dựng một Quảng Tây số hóa và Cảng Thông tin Trung Quốc – ASEAN, cho thấy mối quan hệ mật thiết giúp đỡ và giao thoa lẫn nhau của hai phía, thể hiện ý tưởng “Đặt nền móng tại Quảng Tây, hướng về ASEAN, phục vụ hợp tác Trung Quốc – ASEAN”.

Tính cho đến nay, Diễn đàn Cảng Thông tin Trung Quốc – ASEAN đã tổ chức thành công 3 kỳ. (BBRTV).