รมต.จีน-เกาหลีใต้บรรลุความเห็นพ้องกัน 10 ประการ
 การเผยแพร่:2020-11-27 16:10:33   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า  วันที่ 26 พฤศจิกายน นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน พบหารือกับนางคัง คยอง-ฮวา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ ณ กรุงโซล  ทั้งสองฝ่ายเห็นด้วยจะปฏิบัติตามแนวทางยุทธศาสตร์ที่ผู้นำทั้งสองประเทศได้กำหนดไว้  เสริมการแลกเปลี่ยนและการไปมาหาสู่กัน  เพิ่มพูนมิตรภาพและความไว้เนื้อเชื่อใจกัน   ลงลึกความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม เพื่อขับเคลื่อนให้ความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างจีน-เกาหลีใต้ขึ้นสู่ขั้นใหม่  โดยทั้งสองฝ่ายได้บรรลุความเห็นพ้องต้องกัน 10 ประการดังนี้

1. กระชับความร่วมมือในการต้านการระบาดของโควิด-19 เสริมความร่วมมือในการป้องกัน และควบคุมโรคระบาด  ปรับปรุงและค่อยๆ ขยายการให้สิทธิ์ใช้ช่องทางเร่งด่วน (Fast Track) ขับเคลื่อนการสร้างกลไกความร่วมมือในการต้านโรคระบาดในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ

2. จัดตั้งคณะกรรมการการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีน-เกาหลีใต้ในอนาคต ถือโอกาสปี 2022 เป็นปีครบรอบ 30 ปีสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีน-เกาหลีใต้  วางแผนการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีน-เกาหลีใต้ในช่วง 30 ปีข้างหน้า

3. เริ่มดำเนินการเจรจา 2+2 ในกิจการต่างประเทศ และความมั่นคงระหว่างจีน-เกาหลีใต้ เริ่มดำเนินการเจรจาในกิจการทางทะเล จัดการเจรจาทางยุทธศาสตร์ในระดับสูงนัดใหม่ระหว่างหน่วยงานการต่างประเทศของสองประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความไว้เนื้อเชื่อใจกันด้านการต่างประเทศและความมั่นคง ส่งเสริมความร่วมมือในกิจการทางทะเล

4. เริ่มดำเนินกิจกรรมปีแห่งการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างจีน-เกาหลีใต้    และเตรียมการต่างๆ เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปีสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีน-เกาหลีใต้

5. เร่งเชื่อมต่อข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” กับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของเกาหลีใต้ ผลักดันความร่วมมือในตลาดฝ่ายที่ 3 เสริมความร่วมมือในขอบข่ายสำคัญ เช่น อุตสาหกรรมที่เจริญขึ้นใหม่  

6. ให้บรรลุข้อสรุประยะที่ 2 ของข้อตกลงการค้าเสรีจีน-เกาหลีใต้โดยเร็ว  และประกาศแผนร่วมกันเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างจีน-เกาหลีใต้โดยเร็ววัน เพื่อสร้างเงื่อนไขที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างสองฝ่าย

7. สนับสนุนซึ่งกันและกันในการเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง และกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาวคังวอน (Gangwon) อีกทั้งจะเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนหลังโควิด-19  ถูกควบคุมไว้ได้แล้ว

8. ใช้ความพยายามร่วมกันเพื่อรักษาสันติภาพและเสถียรภาพบนคาบสมุทรเกาหลี และผลักดันกระบวนการแก้ไขปัญหาคาบสมุทรเกาหลีด้วยวิธีทางการเมือง   รวมทั้งสนับสนุนความปรองดองและความร่วมมือ

9. จีนสนับสนุนเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำจีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ครั้งที่ 9 ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกับญี่ปุ่น พยายามขับเคลื่อนกระบวนการเจรจาในข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างจีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้

10. ร่วมกันขับเคลื่อนให้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) มีผลบังคับใช้โดยเร็ว รักษาความเป็นพหุภาคีและการค้าเสรี ส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจโลกแบบเปิด ร่วมมือกันรับมือกับการท้าทายระดับโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ (yim/cai)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น