จีนชี้ความร่วมมือกับ SCO จะลงลึกยิ่งขึ้น
 การเผยแพร่:2020-12-02 16:23:22   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

การประชุมคณะกรรมการผู้นำรัฐบาลประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ หรือ SCO ครั้งที่ 19 เริ่มขึ้นในวันที่ 30 พฤศจิกายน ผ่านระบบทางไกล ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทั่วโลก ความร่วมมือระหว่างจีนกับ SCO กำลังลงลึกยิ่งขึ้นในการประชุมครั้งนี้ ฝ่ายต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุมได้อภิปรายสถานการณ์และอนาคตการพัฒนาเศรษฐกิจโลกและภูมิภาคในปัจจุบัน หารือมาตรการและแผนการความร่วมมือทางการค้าและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประชาชนประเทศสมาชิก  SCO ที่ประชุมประกาศแถลงการณ์เน้นว่าควรกระชับความร่วมมือให้ลงลึกยิ่งขึ้น สนับสนุนและพัฒนาระบบการค้าพหุภาคีที่ยึดถือหลักการโปร่งใส เปิดกว้าง มีความหลากหลาย เที่ยงธรรมและไม่มีการแบ่งระดับ และถือกฎเกณฑ์องค์การการค้าโลกเป็นแกนหลัก ส่งเสริมเศรษฐกิจโลกที่เปิดกว้าง นอกจากความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าแล้ว

การประชุมในครั้งนี้ยังให้ความสำคัญต่อทิศทางการพัฒนาความร่วมมือในอนาคต นายหลี่ เค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนมีข้อเสนอว่า “แสดงบทบาทการนำของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่” ซึ่งเป็นจุดเด่นของการประชุมในครั้งนี้

การประชุมในครั้งนี้ยังได้ให้ความสนใจพิเศษต่อการรักษาพยาบาลและความต้องการด้านการใช้ชีวิตของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการต้านโควิด-19  ฝ่ายต่างๆ ที่ร่วมประชุมเน้นว่าภายใต้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทั่วโลก การบรรลุความเจริญรุ่งเรืองและความร่วมมือทั่วโลก ควรยืนหยัดหลักการที่ถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง แบ่งปันผลสำเร็จด้านการวิจัยแพทย์ศาสตร์อย่างเสรีและเปิดเผย พัฒนาระบบสาธารณสุขที่มีปฏิกิริยารวดเร็วในทุกสถานการณ์และสอดคล้องกับความเป็นธรรมชาติของมนุษย์

ปัจจุบันสถานการณ์โลกกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง มีปัจจัยที่ไม่แน่นอนเพิ่มมากขึ้น ความร่วมมือที่เป็นจริงระหว่างประเทศสมาชิกต่างๆ ของ SCO ลงลึกยิ่งขึ้น จะนำความมาซึ่งความรู้สึกที่ปลอดภัยและความแน่นอนให้กับฝ่ายต่างๆ มากขึ้น (Bo/Lin/Yanzi)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น