จีนสมทบกองทุนเพื่อสันติภาพและการพัฒนาจีน–สหประชาชาติรวมแล้ว 100 ล้านเหรียญ
 การเผยแพร่:2020-12-03 16:42:34   ดูความถี่:0 แหล่ง:ไชน่ามีเดียกรุ๊ป

ปีนี้เป็นวาระครบรอบ 75 ปีแห่งการก่อตั้งสหประชาชาติและเป็นวาระครบรอบ 5 ปีแห่งการก่อตั้งกองทุนเพื่อสันติภาพและการพัฒนาจีน-สหประชาชาติ ตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลจีนสนับสนุนเงินแก่กองทุนเพื่อสันติภาพและการพัฒนาจีน-สหประชาชาติรวมแล้วถึง 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างจีน-สหประชาชาติ กองทุนได้สนับสนุน 95 โครงการที่มีขอบเขตเกี่ยวข้องกับสันติภาพ ความมั่นคง และการพัฒนา อำนวยประโยชน์แก่กว่า 100 ประเทศและภูมิภาคในเอเชีย แอฟริกา ลาตินอเมริกา และโอเชียเนีย พิทักษ์ลัทธิพหุภาคีด้วยปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมและมีผลสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจ อีกทั้งยังสนับสนุนฐานะการเป็นศูนย์กลางและบทบาทการเป็นผู้นำของสหประชาชาติอย่างแข็งขัน

กองทุนเพื่อสันติภาพและการพัฒนาจีน–สหประชาชาติมีมูลค่ารวมถึง 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ริเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2015 ระหว่างที่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เข้าร่วมประชุมสุดยอดเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี แห่งการก่อตั้งสหประชาชาติ นับเป็นครั้งแรกที่จีนสนับสนุนการดำเนินงานของสหประชาชาติผ่านรูปแบบการให้เงินทุน โดยเป็นการสร้างช่องทางใหม่แห่งความร่วมมือที่เป็นจริงระหว่างจีน-สหประชาชาติ เดือนกันยายนที่ผ่านมา ประธานาธิบดีจีนกล่าวสุนทรพจน์ในการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที่ 75 ว่า กองทุนเพื่อสันติภาพและการพัฒนาจีน-สหประชาชาติจะขยายเวลาต่อไปอีก 5 ปี หลังสิ้นสุดการดำเนินงานในปี ค.ศ. 2025 (Tim/Zi)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น