จีน ลาว พม่า ไทยร่วมกันลาดตระเวนแถบลุ่มแม่น้ำโขง ลดปัญหาโจรกรรมที่เกิดกับเรือสินค้า
 การเผยแพร่:2020-12-07 16:26:28   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 10 ธันวาคม จะครบรอบ 100 วันการร่วมกันลาดตระเวนแถบลุ่มแม่น้ำโขงของจีน ลาว พม่าและไทย โดยเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม มีการประชุมแถลงข่าวที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นที่เมืองคุนหมิง มณฑลหยุนหนาน โดยการร่วมลาดตระเวนเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2011 จนถึงปัจจุบัน มีผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ 99 ครั้ง คิดเป็นระยะทางกว่า 56,100 กิโลเมตร ทั้ง 4 ประเทศมีความสัมพันธ์และความร่วมมืออย่างใกล้ชิด โดยได้ขยายขอบเขตความร่วมมือ รักษาสันติภาพและความมั่นคงบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง เป็นแบบอย่างด้านการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันในภูมิภาค (Bo/Chu/Zhou)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น