> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Trung Quốc đã thành công đi lên con đường phát triển nhân quyền phù hợp tình hình đất nước Trung Quốc
 Mới nhất:2020-12-11 18:27:24   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 10/12, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết, Chính phủ Trung Quốc coi trọng cao độ thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền, đã thành công đi lên con đường phát triển nhân quyền phù hợp tình hình đất nước Trung Quốc.

Ngày 10/12 là Ngày Nhân quyền quốc tế.

Bà Hoa Xuân Oánh cho biết, Trung Quốc đã giải quyết vấn đề ấm no của 1,4 tỷ dân; hơn 850 triệu người nghèo thoát nghèo; tạo việc làm cho 770 triệu người; cung cấp sự đảm bảo cơ bản cho 250 triệu người cao tuổi, 85 triệu người khuyết tật và hơn 43 triệu người hưởng chính sách mức sống tối thiểu ở thành thị và nông thôn; có tầng lớp trung lưu quy mô lớn nhất thế giới; hoàn thành xây dựng hệ thống giáo dục, hệ thống an sinh xã hội, hệ thống y tế và hệ thống bầu cử dân chủ ở cơ sở có quy mô lớn nhất thế giới.