> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Lượng tiêu thụ ô tô Trung Quốc năm nay có triển vọng lên tới 25 triệu chiếc, thể hiện khả năng phục hồi mạnh mẽ của ngành chế tạo ô tô
 Mới nhất:2020-12-14 18:16:17   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo dự báo của Hiệp hội Ngành ô tô Trung Quốc, năm 2020, lượng tiêu thụ ô tô Trung Quốc có triển vọng lên tới 25 triệu chiếc, cao hơn rất nhiều so với dự kiến, điều này thể hiện đầy đủ khả năng phục hồi mạnh mẽ của ngành chế tạo ô tô Trung Quốc và tính dẻo dai lớn mạnh của kinh tế Trung Quốc.

Trung Quốc đang đẩy nhanh xây dựng bố cục phát triển mới tuần hoàn kép, chắc chắn sẽ thúc đẩy nhu cầu thị trường ô tô tăng trưởng hơn nữa. Hiệp hội Ngành ô tô Trung Quốc dự báo, sang năm thị trường ô tô Trung Quốc sẽ có xu thế tăng trưởng dần, thị trường ô tô sẽ duy trì bình ổn trong 5 năm tới, lượng tiêu thụ có thể đạt 30 triệu chiếc vào năm 2025.