> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Ô-xtrây-li-a chỉ trích Trung Quốc hạn chế nước này xuất khẩu than sang Trung Quốc? Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Vừa ăn cướp vừa la làng
 Mới nhất:2020-12-16 18:20:35   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Về việc Ô-xtrây-li-a bị hạn chế xuất khẩu than sang Trung Quốc, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 15/12 cho biết, Ô-xtrây-li-a hoàn toàn là lẫn lộn phải trái, vừa ăn cướp vừa la làng.

Người Phát ngôn Uông Văn Bân cho biết, kể từ năm 2018 đến nay, hơn 10 dự án Trung Quốc tại Ô-xtrây-li-a đều bị nước này từ chối vì lý do vô cớ “an ninh quốc gia”, gây tổn thất to lớn cho doanh nghiệp Trung Quốc. Ô-xtrây-li-a dẫn đầu cấm doanh nghiệp Trung Quốc tham gia xây dựng mạng 5G với cái gọi là “an ninh quốc gia” trong tình hình không có bất cứ chứng cứ nào. Tính đến nay, Ô-xtrây-li-a đã khởi động 106 cuộc điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp nhằm vào sản phẩm Trung Quốc, trong khi đó, Trung Quốc chỉ khởi động 4 cuộc điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp nhằm vào sản phẩm Ô-xtrây-li-a.