จีนมุ่งสร้างเสริมระบบบริการฝากเลี้ยงเด็กในช่วง“แผน 5 ปี ฉบับที่ 14”
 การเผยแพร่:2020-12-21 16:40:11   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 20 ธันวาคม ในที่ประชุมว่าด้วยประชากรกับการพัฒนาจีน นายโอว เสี่ยวหลี่ (Ou Xiaoli) ผู้อำนวยการสำนักงานการพัฒนาสังคม คณะกรรมการการพัฒนาและการปฏิรูปแห่งชาติจีนระบุว่า คณะกรรมการการพัฒนาและการปฏิรูปแห่งชาติกำลังเดินหน้าเรื่องระบบบริการฝากเลี้ยงเด็กให้อยู่ในโครงของ “แผน 5 ปี ฉบับที่ 14” (2021-2025) และจะร่างแผนดำเนินการระบบบริการฝากเลี้ยงเด็กในช่วง“แผน 5 ปี ฉบับที่ 14”

“ประชากรทารกแรกเกิดและเด็กอ่อนอายุต่ำกว่า 3 ปีในจีนมีกว่า 47,000,000 คน” นายโอว เสี่ยวหลี่ ระบุว่านับแต่ดำเนินนโยบายลูกคนที่ 2 คนทั่วประเทศเป็นต้นมา การเลี้ยงเด็กนับวันจะเป็นปัญหาที่มากขึ้น เนื่องจากการเลี้ยงเด็กมีต้นทุนสูงหรือขาดคนดูแล หรือกระทบต่อการทำงานและอนาคต จนเป็นความวิตกกังวลของครอบครัวและประชาชนทั่วไป และนับวันเป็นประเด็นร้อนของสังคมมากขึ้น

ทั้งนี้จึงมีข้อเสนอแนะสำหรับการร่าง “แผน 5 ปี ฉบับที่ 14” ว่า ควรกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประชากรในระยะยาว ปรับนโยบายการมีบุตรให้ดีขึ้น ยกระดับบริการการมีบุตร การเลี้ยงดูบุตรให้สูงขึ้น ส่งเสริมระบบบริการฝากเลี้ยงเด็กที่เอื้อประโยชน์ถ้วนหน้า รวมถึงลดต้นทุนการมีบุตร การเลี้ยงบุตร และการเรียนการสอนให้ต่ำลง เพื่อให้ประชากรพัฒนาอย่างสมดุลในระยะยาว และมีคุณภาพสูงขึ้น (BO/LING/CAI)


ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น