‘สี จิ้นผิง’ส่งสารแสดงความยินดีประธานาธิบดีคีร์กีซสถานคนใหม่
 การเผยแพร่:2021-01-13 17:40:28   ดูความถี่:0 แหล่ง:สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางของจีน

วันที่ 12 มกราคม นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ส่งสารแสดงความยินดีไปยัง นายซาดืยร์ จาปารอฟ ในโอกาสที่เขาเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสาธารณรัฐคีร์กีซ

นายสี จิ้นผิง ระบุในสารแสดงความยินว่า ตลอด 29 ปีที่จีน-คีร์กีซสถานสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเป็นต้นมา ความสัมพันธ์สองประเทศประสบผลสำเร็จอย่างเด่นชัด ข้าพเจ้าให้ความสำคัญอย่างสูงต่อการพัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างจีน-คีร์กีซสถาน ทั้งยังยินดีจับมือกันร่วมรักษาโอกาสการสร้าง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” กระชับความร่วมมือที่อำนวยประโยชน์แก่กัน ตลอดจนสร้างความผาสุกแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองประเทศ (Tim/Cui)


ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น