> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Điều kiện dự trữ lương thực của Trung Quốc có trình độ khá tiên tiến trên thế giới về tổng thể
 Mới nhất:2021-01-13 17:57:14   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 12/1, Hội nghị Công tác dự trữ lương thực và vật tư toàn quốc Trung Quốc đã diễn ra qua hình thức trực tuyến. Người phụ trách hữu quan của Cục dự trữ lương thực và vật tư Nhà nước Trung Quốc cho biết, công nghệ dự trữ lương thực sạch của Trung Quốc đã đạt trình độ tiên tiến thế giới, điều kiện dự trữ lương thực đã đạt trình độ khá tiên tiến trên thế giới về tổng thể.

Năng lực dự trữ và lưu thông lương thực Trung Quốc tiếp tục được tăng cường, lương thực tồn kho đầy đủ, cung ứng sung túc, thị trường ổn định, tình hình an ninh lương thực tiếp tục theo hướng tốt, đặt nền tảng vật chất hùng hậu cho kinh tế quốc dân phát triển lành mạnh.

Trong thời gian xảy ra dịch bệnh, Cục Dự trữ lương thực và vật tư Nhà nước Trung Quốc dốc sức làm tốt công tác bảo đảm cung ứng lương thực. Chủ nhiệm Văn phòng Cục Dự trữ lương thực và vật tư Nhà nước Trung Quốc Phương Tiến cho biết, trong quá trình ứng phó sự tác động của dịch Covid-19, chưa sử dụng lương thực dự trữ Trung ương, ngoài cá biệt thành phố và huyện, tuyệt đại đa số vùng miền cũng chưa sử dụng lương thực dự trữ địa phương.